Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Włochy

Włoska flaga to prostokąt podzielony na 3 pionowe pasy: zielony, biały, czerwony. Nawiązuja one do rewolucji francuskiej.
Państwo: Włochy
Ludność 2012 (mln): 60,8
Język urzędowy: włoski
Domena internetowa: .it
Kod telefoniczny: +39
Kod kraju: IT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,0
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 93,1
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 6,9
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 18,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 18,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 76,3

a)Rodzaje uczelni

Istnieją dwa główne rodzaje studiów: studia akademickie i zawodowe. W sektorze uczelni zawodowych prowadzi się studia w dziedzinach sztuk pięknych i muzyki (Sistema dell'Alta formazione artistica e musicale - Afam). Do systemu Afamnależą; akademie sztuk pięknych, państwowa akademia teatralna, uczelnie artystyczne, państwowa akademia tańca, konserwatoria.

Jedynie uniwersytety i instytucje Afammają prawo przyznawać tytuły i stopnie naukowe.

Szkolnictwo wyższe, na uniwersytetach i w instytucjach Afam,obejmuje trzy cykle: pierwszy 3-letni, drugi-2-letni i trzeci o różnej długości. Studia medyczne, weterynaria i stomatologia wciąż są zorganizowane jako jeden 5/6 -letni cykl.

Warunki wstępu

Kandydaci na studia muszą posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej II stopnia lub równorzędne kwalifikacje uzyskane za granicą. Wstęp na studia i liczba miejsc na kierunkach medycyna, chirurgia, stomatologia, weterynaria i architektura są regulowane centralnie. W przypadku innych kierunków uczelnie same ustalają procedury selekcji kandydatów.

Warunki wstępu na uczelnie zawodowe (system Afam) obejmują wymaganie dotyczące podstawowych umiejętności. Wymagane umiejętności i procedury oceny są różne, gdyż definiują je poszczególne uczelnie.

b)Kwalifikacje

Uczelnie są autonomiczne w tworzeniu programów studiów, ustalaniu nazw kierunków, celów kształcenia, przyznawaniu liczby punktów zaliczeniowych, tworzeniu systemów oceniania. Na szczeblu krajowym definiuje się wspólne ogólne kryteria i cele dla różnych kierunków.

Uczelnie przyznają następujące stopnie: tytuł pierwszego stopnia (Laurea)uzyskiwany po 3 latach studiów (180 punktów), tytuł drugiego stopnia (Laurea Specialistica/Magistrale -LS/LM) po kolejnych 2 latach studiów (120 punktów) i tytuł trzeciego stopnia: doktorat akademicki (Dottorato di Ricerca,tu czas trwania różni się w zależności od kierunku studiów)

Kształcenie w dziedzinach sztuk pięknych i muzyki (system Afam) obejmuje również studia I i II stopnia, którym przyporządkowano obecnie punkty, kończą się uzyskaniem, odpowiednio, Diploma accademico di primo livello(min. 180 punktów) i Diploma accademico di secondo livello(min. 120 punktów).źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności