Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Austria

Flaga Austrii jest podzielona na 3 poziome pasy: czerwony, biały, czerwony
Państwo: Austria
Ludność 2012 (mln): 8,4
Język urzędowy: niemiecki
Domena internetowa: .at
Kod telefoniczny: +43
Kod kraju: AT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 91,6
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 8,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 21,0
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 85,6

a) Rodzaje uczelni

Studia wyższe są prowadzone w następujących uczelniach:

 • uniwersytety,

 • Fachhochschulen (wyższe szkoły techniczne/zawodowe),

 • Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego - Uniwersytet w Krems (Donau-Universitat Krems),

 • uczelnie prywatne (po uzyskaniu akredytacji),

 • Uniwersyteckie Kolegia Nauczycielskie

 • Akademien fur gehobene technisch-medizinische Dienste und Hebammenakademien (akademie dla pracowników służb paramedycznych i kolegia dla położnych)

oraz szereg placówek edukacyjnych prowadzących studia typu uniwersyteckiego.

b) Warunki wstępu

Kandydaci na studia w uniwersytetach, Fachhochschulen oraz akademiach muszą posiadać Reifeprufungszeugnis (lub Reife- und Diplomprufungszeugnis, Berufsreifeprufungszeugnis lub Studienberechtigungsprufungszeugnis - w przypadku studiów na określonych kierunkach) uzyskane w szkole średniej II stopnia. Na niektórych kierunkach mogą być również organizowane dodatkowe egzaminy. W przypadku kandydatów na medycynę, weterynarię oraz psychologię egzaminy wstępne są obowiązkowe.

Wszyscy kandydaci na studia w uniwersytetach sztuk pięknych muszą zdać egzamin wstępny. Warunkiem przyjęcia na studia w Fachhochschule, w których na ogół obowiązkowo zdaje się egzamin wstępny, jest posiadanie Reifeprufungszeugnis lub równorzędnego świadectwa, lub też odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz zdanie dodatkowych egzaminów, jeśli są one wymagane.

Od studentów austriackich i pochodzących z krajów UE nie pobiera się obecnie opłat za studia.

c) Kwalifikacje

Studenci akademii dla pracowników służb paramedycznych otrzymują następujące tytuły zawodowe:

 • Physiotherapeutin / Physiotherapeut,

 • Biomedizinische Analytikerin / Biomedizinischer Analytiker,

 • Radiologietechnologin / Radiologietechnologe,

 • Diatologin / Diatologe,

 • Ergotherapeutin / Ergotherapeut,

 • Logopadin / Logopade,

 • Orthoptistin / Orthoptist.

Studia w kolegiach dla położnych prowadzą do uzyskania tytułu „położna”.

Od roku akademickiego 2006/07 Fachhochschulen również oferują studia licencjackie w zakresie położnictwa i służb paramedycznych, a od roku 2008/09 - również w zakresie służby zdrowia i pielęgniarstwa.

Studia uniwersyteckie kończą się uzyskaniem następujących tytułów zawodowych/stopni naukowych:

 • w ramach studiów prowadzonych w trybie stałym:

 • Diplom - dyplom ukończenia studiów (240-360 punktów ECTS),

 • Bachelor - licencjat (6 semestrów, 180 punktów ECTS),

 • Master - magister (co najmniej 120 punktów ECTS, po uzyskaniu tytułu licencjata),

 • Doktorat - doktor (co najmniej 120 punktów ECTS, po uzyskaniu tytułu magistra lub dyplomu ukończeniu studiów),

 • PHD (240 punktów ECTS).

 • w ramach studiów dodatkowych:

 • studia kończące się tytułem Master of Business Administration (MBA) lub innym tytułem magisterskim używanym w skali międzynarodowej,

 • studia nazwie kończące się tytułem „akademischer..." (co najmniej 60 punktów ECTS).

Studia w Fachhochschule (240-360 punktów ECTS) kończą się dyplomem, a od 2002 r. również tytułami zawodowymi Bachelor i Master (60-120 punktów ECTS) - podobnie jak w klasyfikacji tytułów uniwersyteckich. Absolwenci Fachhochschule mogą podjąć studia doktoranckie na uniwersytecie.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności