Edukacja przedszkolna w Europie

Państwo

Włochy

Włoska flaga to prostokąt podzielony na 3 pionowe pasy: zielony, biały, czerwony. Nawiązuja one do rewolucji francuskiej.
Państwo: Włochy
Ludność 2012 (mln): 60,8
Język urzędowy: włoski
Domena internetowa: .it
Kod telefoniczny: +39
Kod kraju: IT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,0
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 93,1
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 6,9
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 18,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 18,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 76,3

Przedszkole stanowi pierwszy etap systemu szkolnego i nie jest obowiązkowe. Do Scuola dell'Infanzia można zapisywać dzieci, które ukończyły 3 lata do 31 grudnia w danym roku szkolnym, a na prośbę rodziców przyjmuje się również dzieci, które osiągnęły ten wiek wcześniej - do 30 kwietnia danego roku szkolnego.

W edukacji przedszkolnej, zarówno w szkołach/placówkach publicznych jak i niepublicznych uczestniczy około 96-97% dzieci w wieku 3-5 lat.

Edukacja przedszkolna jest bezpłatna. Rodzice ponoszą jedynie koszty transportu i wyżywienia dzieci. Rodziny o niskich dochodach są zwolnione z opłat.

Scuola dell'Infanziaorganizuje zajęcia trwające od 875 do 1700 godzin rocznie, co odpowiada 25 do maximum 50 godzin tygodniowo.

Dzieci grupowane są według wieku. Grupy liczą od 18 do 26 osób.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności