Edukacja przedszkolna w Europie

Państwo

Belgia

Flaga Belgii jest podzielona na 3 równe pionowe pasy: czarny, żółty, czerwony
Państwo: Belgia
Ludność 2012 (mln): 11
Język urzędowy: niderlandzki, francuski, niemiecki
Domena internetowa: .be
Kod telefoniczny: +32
Kod kraju: BE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 19,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): BE fr/de - 52,8; BE nl - 37,3
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): BE fr/de - 47,2 BE nl - 62,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 25,8
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 26,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 81,7

Wspólnota Flamandzka

Dzieci można zapisywać do przedszkola od 2,5 roku życia, i tylko od nowego roku szkolnego przypadającego po ukończeniu przez dziecko 30 miesięcy. Dzieci, które ukończyły 3 lata mogą być przyjęte w dowolnym dniu roku szkolnego. Kleuteronderwijs (edukacja przedszkolna) jest darmowa i nieobowiązkowa. Edukacja przedszkolna i kształcenie na poziomie szkoły podstawowej są znane pod wspólną nazwą - basisonderwijs (kształcenie elementarne). Wszystkie nowo powstałe szkoły muszą oferować zarówno edukację przedszkolną, jak i kształcenie na poziomie szkoły podstawowej. 99% wszystkich 5-latków uczęszcza do przedszkola. Aby posłać wszystkie dzieci do przedszkoli, agencji „Dzieci i Rodzina” (agencja odpowiedzialna za akredytację i dofinansowywanie centrów opieki nad dziećmi) powierzono zadanie uświadomienia rodzicom, których dzieci nie korzystają z edukacji przedszkolnej korzyści płynących z tej formy opieki nad dziećmi.

Dzieci, które w wieku sześciu lat nie osiągnęły poziomu dojrzałości potrzebnego, by rozpocząć naukę w szkole podstawowej, mogą pozostać w przedszkolu dodatkowy rok. W przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola specjalnego obowiązek rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej można odroczyć dwukrotnie.

Wspólnota Niemieckojęzyczna

Kształcenie na tym wyraźnie wyodrębnionym poziomie jest bezpłatne i nieobowiązkowe. Do placówek przedszkolnych przyjmuje się (na początku roku szkolnego) dzieci w wieku od 2 lat i 8 miesięcy, a edukacja przedszkolna kończy się w czerwcu tego roku, w którym przypadają szóste urodziny dziecka. Rodzice pokrywają w niektórych wypadkach część kosztów wyżywienia, przejazdów, zajęć odbywających się poza przedszkolem i nadzoru w czasie tych zajęć.

W roku 2005/06 do placówek przedszkolnych uczęszczało ponad 98% populacji w wieku objętym edukacją przedszkolną, przy czym 10% pochodzi spoza Wspólnoty Niemieckojęzycznej (głównie ze Wspólnoty Francuskiej - 8,5%).

Wspólnota Francuska

Kształcenie na tym poziomie jest bezpłatne i nieobowiązkowe. Stanowi część ścieżki kształcenia ustawicznego, podczas którego uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności niezbędne do tego, by stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i kontynuować naukę (ścieżka kształcenia ustawicznego rozpoczyna się zatem od przedszkola, obejmując następnie 8 lat kształcenia obowiązkowego).

Dzieci rozpoczynają naukę na tym poziomie najwcześniej w wieku 2,5 lat, a kończą w czerwcu tego roku, w którym przypadają ich szóste urodziny. Od rodziców wymaga się w niektórych wypadkach częściowego pokrywania opłat za wstęp na imprezy kulturalne i sportowe, które są przewidziane w programie edukacyjnym odpowiedzialnego za daną placówkę organu władz lub samej placówki edukacyjnej, oraz wszelkich związanych z udziałem w takich zajęciach kosztów przejazdów.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności