Edukacja przedszkolna w Europie

Państwo

Francja

Flaga francuska jest podzielona na 3 pionowe pasy: niebieski, biały i czerwony
Państwo: Francja
Ludność 2012 (mln): 65,4
Język urzędowy: francuski
Domena internetowa: .fr
Kod telefoniczny: +33
Kod kraju: FR
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,4
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 78,5
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 21,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 24,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 23,0
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 82,8

Ecole maternelle (przedszkole,)

Wiek od 2 do 6 lat


Francja ma długoletnią tradycję edukacji przedszkolnej. Pomimo tego, że edukacja na tym poziomie nie jest obowiązkowa, do
ecole maternelle (przedszkoli) uczęszczają wszystkie dzieci, począwszy od wieku 3, a czasem nawet 2 lat (w roku 2010/11 do przedszkoli uczęszczało 4,4% francuskich dwulatków) . Przedszkole jest dostępne dla wszystkich dzieci w wieku od 2 do 6 lat, ale w przypadku 2 - latków o przyjęciu do placówki decyduje liczba wolnych miejsc.

Publiczne przedszkola są prowadzone przez ministerstwo edukacji i dzieci uczęszczają do nich bezpłatnie. W roku 2010 do przedszkoli we Francji (Francja metropolitalna plus departamenty zamorskie) uczęszczało 2 539 100 dzieci, w tym 314 020 dzieci - do placówek prywatnych, a 2 218 816 do publicznych (Wskaźniki i dane statystyczne 2011).

Przedszkola mają swoje programy nauczania i prowadzą zajęcia dydaktyczne. Przedszkole stanowi wstępny etap kształcenia. Dzieci dzieli się na ogół według wieku na trzy grupy: grupę „wstępną” (dla 2 i 3 latków), grupę „średnią” (4-latków) i grupę „końcową” (5-latków). Zajęcia edukacyjne, stanowiące główną część programu, przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju dzieci i przygotowują je do podjęcia nauki w szkole podstawowej (ecole elementaire).źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
boks_2019_2020.jpg
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności