Edukacja przedszkolna w Europie

Państwo

Wielka Brytania

Brytyjska flaga jest niebieska z czerwonym Krzyżem św. Jerzego (patrona Anglii) w białym obramowaniu, a w tle po przekątnych nakładające się na siebie krzyże: czerwony św. Patryka (patrona Irlandii) i biały św. Andrzeja (patrona Szkocji)
Państwo: Wielka Brytania
Ludność 2012 (mln): 63,0
Język urzędowy: angielski, szkocki, walijski, irlandzki
Domena internetowa: .uk i .gb
Kod telefoniczny: +44
Kod kraju: UK
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,7
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 78,7
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 15,8
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 27,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 22,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 80,4

JEDNOCZONE KRÓLESTWO - ANGLIA

Ustawa o Strukturze i Standardach w Szkolnictwie (School Standards and Framework Act)z 1998 roku, zgodnie ze zmianami dokonanymi przez Ustawę o Edukacji z 2002 roku, definiuje edukację przedszkolną jako kształcenie w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin przeznaczone dla dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku obowiązku szkolnego (co następuje podczas pierwszego semestru po piątych urodzinach dziecka), prowadzone w szkołach (zwykle przedszkolach, klasach przedszkolnych lub w szkołach podstawowych) lub innych placówkach edukacyjnych. W styczniu 2011 roku 881 740 dzieci w wieku od 2 do 4 lat uczęszczało do placówek wychowania przedszkolnego.1

Opiekę nad dziećmi w wieku od 3 miesięcy do 3 lat zapewnia się głównie w sektorze placówek prywatnych i społecznych, a od rodziców pobiera się opłaty. Mimo to, 20 000 spośród najmniej uprzywilejowanych dzieci zapewnia się dostęp do 10-15 godzin bezpłatnej opieki tygodniowo. Wszystkie 3- i 4-latki mogą, na życzenie rodziców, uczęszczać bezpłatnie na zajęcia przedszkolne. Są one organizowane w dotowanych przedszkolach, w klasach przedszkolnych w dotowanych szkołach podstawowych lub w społecznych lub prywatnych placówkach. Dzieci mogą uczęszczać na zajęcia w wymiarze 15 godzin zajęć tygodniowo przez 38 tygodni w roku. Zdecydowana większość 3- i 4-latków uczęszcza na zajęcia tego typu.

Na mocy Ustawy o Opiece nad Dzieckiem z 2006 roku, we wrześniu 2008 roku w Anglii wprowadzono Etap Przygotowawczy Wczesnej Edukacji (Early Years Foundation Stage,EYFS). EYFS określa przepisy dotyczące uczenia się, rozwoju i opieki nad dziećmi poniżej 5 roku życia. Na Etapie Przygotowawczym dzieci zmierzają do osiągnięcia "celów edukacji wczesnoszkolnej", które obejmują sześć kluczowych dziedzin programu nauczania: rozwój osobowy, emocjonalny i społeczny; komunikacja, język i umiejętność czytania i pisania; rozwiązywanie problemów; rozumowanie i umiejętność liczenia; rozumienie i wiedza o świecie; rozwój fizyczny oraz rozwój twórczy. Rozwój dziecka w kontekście wymienionych celów poddawany jest ocenie poprzez ciągłą obserwację. Wnioski wyciągnięte na podstawie obserwacji rejestrowane są w profilu EYFS, który na zakończenie Etapu dostarcza podsumowania postępów i potrzeb edukacyjnych każdego dziecka.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO - SZKOCJA

Rząd szkocki nadzoruje i zapewnia doradztwo w dziedzinie prowadzenia edukacji przedszkolnej przez władze lokalne i ich prywatnych i społecznych partnerów współpracując z Inspektoratem Jej Wysokości ds. Edukacji (HMIe), Komisją ds.Opieki nad Dziećmi (Care Commission) oraz Szkocką Radą ds. Społecznych (Scottish Social Services Council).Zgodnie z Ustawą o standardach w szkołach Szkocji z 2000 r. władze lokalne są zobowiązane zapewnić edukację przedszkolną wszystkim 3-latkom i 4-latkom, których rodzice tego sobie życzą. Edukacja przedszkolna nie jest obowiązkowa. Minimalna liczba godzin zapewniana nieodpłatnie przez władze lokalne wzrosła i od jesieni roku 2007 wynosi 475 godzin rocznie. Edukację przedszkolną prowadzi się na ogół w formie pięciu sesji w tygodniu, trwających po ok. 2,5 godziny, przez cały rok szkolny (38 tygodni). Liczba ta do roku 2010 ma wzrosnąć do 570 godzin. Edukacja przedszkolna stanowi integralną część nowego programu ramowego dla szkół obejmującego dzieci w wieku 3-18 lat tzw. Curriculum for Excellence (Programu dla Doskonałości). W styczniu 2009, odnotowano 43 310 3-latków i 53 880 4-latków, co stanowi 96% dzieci uprawnionych do pobierania edukacji przedszkolnej (liczby te mogą być podwojone, gdyż niektóre dzieci w tym okresie uczęszczają do więcej niż jednego ośrodka). Edukację przedszkolną w Szkocji w r. 2009 prowadzi 2 780 ośrodków prowadzonych przez władze lokalne lub inne podmioty/partnerstwa, wśród których 54 ośrodki prowadzą kształcenie w języku celtyckim. Większość ośrodków stanowią prowadzone przez władze lokalne klasy przedszkolne i przedszkola.

W styczniu 2009 odnotowano 2 880 zarejestrowanych na szczeblu krajowym nauczycieli wychowania przedszkolnego. W roku 2008 było ich 2 710.


1 Źródło: DfE: "Szkoły, uczniowie i ich cechy", styczeń 2011. Wykres 1Aźródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSZOP
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności