Struktura uczących się i język nauczania

Państwo

Belgia

Flaga Belgii jest podzielona na 3 równe pionowe pasy: czarny, żółty, czerwony
Państwo: Belgia
Ludność 2012 (mln): 11
Język urzędowy: niderlandzki, francuski, niemiecki
Domena internetowa: .be
Kod telefoniczny: +32
Kod kraju: BE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 19,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): BE fr/de - 52,8; BE nl - 37,3
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): BE fr/de - 47,2 BE nl - 62,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 25,8
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 26,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 81,7

Wspólnota Flamandzka

W dniu 1 stycznia 2008 roku w regionie flamandzkim 34,15% populacji było w wieku poniżej 30 lat; 828 197 młodych ludzi było w wieku szkolnym (pomiędzy 6. a 18. rokiem życia). Językiem nauczania jest holenderski.

Wspólnota Niemieckojęzyczna

W styczniu 2005 r. osoby w wieku poniżej 29 lat (72 512) stanowiły 34,64% ludności, a 11 958 uczniów było w wieku objętym kształceniem obowiązkowym. Dane te mają jednak niewielką wartość statystyczną ze względu na przygraniczne położenie Wspólnoty Niemieckojęzycznej - 12,88% uczniów kształcących się w placówkach ogólnodostępnych pochodzi spoza Wspólnoty, głównie z francuskojęzycznej części Belgii (9,44%), Luksemburga (1,71%) i Niemiec (1,73%), a z kolei wielu uczniów mieszkających we Wspólnocie Niemieckojęzycznej kształci się we Wspólnocie Francuskiej i Niemczech. Językiem nauczania jest język niemiecki (natomiast w kilku szkołach podstawowych używa się języka francuskiego jako języka mniejszości).

Wspólnota Francuska

1 stycznia 2003 r. populacja w grupie wiekowej 2-29 lat stanowiła 34,91% ogółu ludności. W roku 2003/04 kształceniem obowiązkowym w pełnym wymiarze było objętych 996 179 uczniów. Językiem nauczania jest język francuski.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności