Kredyt studencki przy przedłużonej ważności legitymacji studenckich i doktoranckich

Legitymacja, której ważność została przedłużona do 31 maja 2020 r., stanowi dla banków kredytujących podstawę do weryfikacji statusu studenta i dalszych wypłat kredytu studenckiego.

Przypominamy, nastąpiło przedłużenie ważności legitymacji studenckich i doktoranckich na mocy wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 420) oraz z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz. 418).

data ostatniej modyfikacji: 2020-03-17 08:47:35

źródło: MNiSW
 
Polityka Prywatności