2015 - program kredytowy dla studentów MBA

Alior Bank i PZU uruchomili nowy kredyt przeznaczony dla studentów „Master of Business Administration” (MBA). To dobry znak, że we wspieranie mobilności polskich studentów zaczynają angażować się banki i spółki skarbu państwa.

– Cieszę się, że nie tylko państwo, ale też spółki Skarbu Państwa i prywatni przedsiębiorcy postanowili zainwestować w przyszłość Polski i kapitał ludzki – podkreśliła minister nauki, prof. Lena Kolarska-Bobińska.

MBA zrzesza studentów z całego świata i oferuje im studia na dziesięciu najlepszych uczelniach według listy „Financial Times”. Należą do nich m.in. Harvard Business School, Stanford Graduate School of Business oraz MIT: Sloan. Od teraz studenci z Polski, którzy ukończyli 21 lat i zakwalifikowali się do programu będą mogli skorzystać z nowej oferty kredytowej. Kwota kredytu może wynieść maksymalnie 650 tys. zł. – Ważne jest, że razem odpowiadamy na najważniejsze potrzeby europejskiej i światowej nauki – umiędzynarodowienie, wsparcie mobilności i kształtowanie wspólnej przestrzeni badawczej –  dodała prof. Kolarska-Bobińska.

MNiSW pracuje tez nad kolejnymi mechanizmami, które wspomogą młodych Polaków na studiach za granicą. W 2016 roku pierwsi studenci skorzystają ze stypendium – „Studia dla wybitnych”. Stu studentów będzie miało możliwość podjąć naukę na najlepszych uczelniach zagranicznych. Uczestnicy programu będą mogli wybrać jeden z 15 uniwersytetów zajmujących czołowe miejsca na liście szanghajskiej lub skorzystać z oferty liderów tzw. rankingów dziedzinowych. Ministerstwo pokryje koszt czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów oraz ubezpieczeń. W pierwszej edycji programu na stypendia przewidziano 18,5 mln zł. Ministerstwo zmodyfikowało także  formułę „Diamentowego grantu”, zachęcającego studentów do rozpoczęcia kariery naukowej przed rozpoczęciem studiów

Oferta Alior Banku i PZU uzupełnia też programy umiędzynarodowienia realizowane przez MNiSW. Minister nauki zaprosiła przedstawicieli obydwu organizacji na organizowaną w czerwcu konferencję Polish Scientific Network i podziękowała za wsparcie dla studentów: – Ta inicjatywa zasługuje na wyróżnienie. Podążamy wspólnym tropem, a wy przecieracie szlaki – mam nadzieję, że za wami podążą kolejni.

data ostatniej modyfikacji: 2015-05-06 09:42:06

źródło: MNiSW
 
Polityka Prywatności