Międzynarodowy Au Pair Serwis MAPS

Au Pair
Jeśli lubisz dzieci, i chciałabyś pomieszkać z rodziną goszczącą w wybranym przez siebie kraju, a do tego udoskonalić swoje umiejętności językowe, to wyjazd w ramach programu au pair jest właśnie dla Ciebie.
 
Au pair oznacza wzajemną pomoc: Ty pomagasz rodzinie goszczącej w opiece nad dziećmi i w drobnych pracach domowych, a rodzina goszcząca gwarantuje osobny pokój, całodzienne wyżywienie, przyzwoite kieszonkowe, a w niektórych krajach również bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne. Inną ważną zaletą programu jest to, że otrzymujesz możliwość życia w wybranym przez Ciebie kraju, masz okazję poznać jego kulturę i obyczaje, a co najważniejsze: uczysz się ulubionego języka obcego w doskonałych warunkach.
Pełnienie funkcji au pair to nie praca, za którą otrzymuje się typowe wynagrodzenie. Bycie au pair to raczej wzajemna pomoc - Ty uczysz się języka obcego, rodzina zyskuje opiekunkę do dzieci.

Au pair powinna pomagać w drobnych pracach domowych, ale przede wszystkim opiekować się dziećmi.

Od au pair oczekuje się odpowiedzialności i dojrzałości psychicznej. Zadania i obowiązki są zróżnicowane w zależności od potrzeb rodziny. Ogólnie przyjęte jest jednak, że au pair nie powinna wykonywać ciężkich prac domowych. Au pair nie jest kucharką, służącą czy sprzątaczką, choć wiele wykonywanych przez nią czynności wchodzi w zakres tego typu zajęć. Au pair jest przede wszystkim członkiem rodziny goszczącej i pełni obowiązki starszej siostry czy brata.

Program i zasady au pair są zapisane w Międzynarodowej Konwencji nr 68 "European Agreement on Au Pair Placement" z dnia 24.10.1969r. Konwencja formułuje pobyt au pair w rodzinie goszczącej jako formę pośrednią między zagranicznym pobytem studenckim a pobytem związanym z wykonywaniem pracy. 
Polityka Prywatności