Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach


Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Studenckie Centrum Unii Europejskiej (SCUE) Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

40-952 KATOWICE
UL. KRASIŃSKIEGO 2
TEL: (0048 32) 256-52-74, 209-09-75, 255-34-01
FAX.: (0048 32) 209-02-99

Studenckie Centrum Unii Europejskiej (SCUE) jest organizacją powołaną z inicjatywy studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka. Zainteresowani tematyką unijną członkowie koła naukowego pragną zgłębiać wiedzę na temat gospodarki, polityki i kultury Unii Europejskiej, w wymiarze wykraczającym poza program zajęć realizowanych w ramach specjalności "Studia Europejskie".
Członkowie Studenckiego Centrum Unii Europejskiej to osoby pełne inicjatywy, pomysłowe i aktywne, którzy dzięki działalności w naszym kole mają możliwość:
-rozwijania swoich zainteresowań,
-zdobywania nowych umiejętności i doświadczenia,
-nawiązania kontaktów ze studentami zagranicznych uczelni
-poznawania wielu ciekawych ludzi.
Dotychczasowa działalność SCUE obejmuje:
-uczestnictwo w wykładach i prelekcjach organizowanych przez Bibliotekę Śląską i Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach dotyczących integracji europejskiej,
-udział w wykładach prowadzonych przez wykładowców z uczelni zagranicznych,
-czynny udział w cyklicznych spotkaniach z prof. G. Scharschmidtem (z Niemiec), będących forum dyskusyjnym na temat problemów integracji europejskiej,
-uczestnictwo w konferencjach naukowych organizowanych przez Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania,
-realizowanie badań nad postawami mieszkańców Śląska wobec integracji Polski z UE i prezentacja wyników podczas konferencji naukowych,
-nawiązanie kontaktów ze studentami uczelni z Niemiec (Erfurt, Magdeburg) oraz Czech (Frydek Mistek),
-organizowanie wspólnych imprez kulturalnych i sportowych wraz ze studentami zaprzyjaźnionych uczelni zagranicznych,
-współpraca ze stowarzyszeniami studenckimi z innych krajów oraz organizacja wspólnych przedsięwzięć.
W maju 2003 r. członkowie SCUE, wraz z kilkoma innymi studentami SWSZ wyjechali do Erfurtu na zaproszenie Studentenwerk Erfurt Illmenau na Uliczny Festiwal Studencki Uczelni Wyższych, w którym wzięli udział reprezentując SWSZ. Również liczne spotkania z Prezesem Studentenwerk Erfurt Illmenau, pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu w Erfurcie oraz studentami umożliwiły nawiązanie współpracy z niemiecką młodzieżą akademicką oraz poznanie kultury Turyngii. Studenci mieli okazję zapoznać się z zasadami i trybem studiowania w Niemczech. Wyjazd miał także niewątpliwy walor poznawczy. Studenci zwiedzili Erfurt, Eisenach i Weimar – stolicę kultury europejskiej 2000 roku, oraz najważniejsze zabytki kultury niemieckiej (w tym: muzeum Goethego, kaplicę i sarkofagi Goethego oraz Schillera, zamek w Erfurcie, galerię współczesnego malarstwa, Teatr Narodowy, na balkonie którego ogłoszono powstanie Republiki Weimarskiej, park im. Goethego, w którym powstał Faust, Zamek Wartburg–jedno z ważniejszych miejsc kultury niemieckiej, w którym M. Luter dokonał przekładu biblii na język niemiecki, a także Park Ega, jeden z piękniejszych parków niemieckich, w którym znajduje się rosarium, park wodny i kamienny, motylarnia, ptaszarnia, park kaktusowy).

 
Polityka Prywatności