Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Akademicki Klub Sportowy "ISKRA" Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

miasto: Gdynia
typ organizacji: sportowe
typ uczelni: uczelnie wojskowe

ul. Inż. Jana Śmidowicza 69
81-103 Gdynia

Sprawność i kondycja fizyczna oficera jest równie ważna, jak jego przygotowanie specjalistyczne. Ta oczywistość powoduje, że sport w naszej uczelni jest integralną częścią procesu kształcenia i wychowania. Rozwija się on na dwóch płaszczyznach: pierwszą jest programowe szkolenie fizyczne, drugą natomiast sport wyczynowy, jako oferta dla studentów o odpowiednich predyspozycjach do uprawiania określonej dyscypliny.


 
Polityka Prywatności