Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

ŚLĄSKA AKADEMIA MEDYCZNA
W KATOWICACH
ul. Warszawska 14
40-006 Katowice,
tel. (+48 32) 208-36-00

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Jest zrzeszeniem apolitycznym, samorządnym i trwałym, o celach nie zarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny - IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations).

IFMSA jest największą na świecie organizacja studencką. Poprzez organizacje krajowe należą do niej studenci z 91 państw. W ramach IFMSA działa ponad 2 000 000 młodych ludzi na świecie. IFMSA ma swój Zarząd wybierany raz w roku na walnym zebraniu. W skład zarządu IFMSA wchodzi prezydent, skarbnik, sekretarz generalny, wiceprezydent do spraw wewnętrznych i wiceprezydent do spraw zewnętrznych. Siedzibą IFMSA jest Ferney-Voltaire w Genewie. Siedziba ta jest wspólna z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Lekarzy. Organem nadzorującym pracę Federacji i Zarządu jest Komisja Rewizyjna. Ze względu na zakres działanie cała struktura IFMSA została podzielona na programy stałe (Standing Committee).

W Polsce stowarzyszenie działała od 1956 roku pod nazwą PolMSIC. Osobowość prawną posiada od momentu zarejestrowania w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w kwietniu 1996 roku. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Od 1957 roku należy do IFMSA. W 2000 roku stowarzyszenie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, a w dniu 25 kwietnia 2003 zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego jako Stowarzyszenie.

Przynależność do organizacji jest dobrowolna i każdy student medycyny i młody lekarz może stać jej członkiem po wypełnieniu deklaracji członkowskiej. Stowarzyszenie posiada swoje oddziały na wszystkich Wyższych Uczelniach Medycznych w Polsce.
Organem zarządzającym organizacją jest Zarząd Główny na czele którego stoi Prezydent. Organem nadzorującym jest Komisja Rewizyjna. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany raz w roku na walnym zebraniu zwanym Zgromadzeniem Delegatów. Spotkania takie odbywają się dwa razy w roku: na jesieni i na wiosnę, przy czym spotkanie jesienne jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Ponieważ liczba członków jest odpowiednio duża są to spotkania delegatów jednak każdy członek stowarzyszenia może wziąć udział w zebraniu.

Współpracą z IFMSA i poszczególnymi projektami zajmują się Narodowi Koordynatorzy Programów Stałych, których zakres działania pokrywa się z programami wewnątrz IFMSA. Strukturę tą stosuje się odpowiednio na poziomie lokalnym.

IFMSA-Poland jest organizacją pozwalającą studentom rozwinąć swoje zainteresowania zarówno medyczne jak i nie związane z medycyną. Dzięki zrzeszeniu z IFMSA umożliwia poznanie studentów z całego świata i uczestniczenie w wielu międzynarodowych projektach. Jest to niewątpliwą korzyścią dla młodych medyków i jednocześnie przyczynia się w sposób istotny dla dobra całego społeczeństwa.


 
Polityka Prywatności