Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Parlament Studentów RP oraz MONSSUN (Międzynarodowe Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepaństwowych) Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
40-659 Katowice Piotrowice
ul. Harcerzy Września nr 3
centrala: +48 (32) 20 27 019, 20 26 171, 35 70 500

Obydwie te, mające swoje przedstawicielstwa w GWSH, ogólnokrajowe organizacje studenckie są bezpośrednimi rzecznikami praw studentów na forum ogólnopolskim. Podstawowym celem uczestnictwa w spotkaniach Parlamentu Studentów oraz MONSSUN-u jest prezentacja na arenie ogólnopolskiej oczekiwań studentów, a także aktywne uczestnictwo w procesie przygotowań i opiniowania zmian legislacyjnych bezpośrednio związanych ze społecznością studencką uczelni niepaństwowych (w tym również GWSH).


 
Polityka Prywatności