Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Rada Studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach

miasto: Katowice
typ organizacji: inne

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
40-659 Katowice Piotrowice
ul. Harcerzy Września nr 3
centrala: +48 (32) 20 27 019, 20 26 171, 35 70 500

Jest to organ obierany (raz na rok) w drodze wyborów. Tworzą go: przewodniczący Rady, zastępca przewodniczącego Rady, przewodniczący Zespołu ds. Finansów, przewodniczący Zespołu ds. Public Relations, rzecznik praw studenta. Rada dba o to aby każdy student miał poczucie, że GWSH jest jego uczelnią, w której jego problemy zostaną zrozumiane
i uzyska przyjacielską pomoc zarówno w czasie studiów jak też po ich ukończeniu.

 


 
Polityka Prywatności