Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Strona www: www.ecid.org.pl/
miasto: Katowice
typ organizacji: ekonomiczne

Ul. 1 Maja 50, 40 - 287 Katowice
tel./fax.: (032) 257 72 25
Budynek F Akademii Ekonomicznej, pokój 216

Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju, organizacjastudenckadziałająca przy Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju (ECID) jest apolityczną,proeuropejską organizacją pozarządową z siedzibą przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zespół ECID stanowią młodzi ludzie, poważnie podchodzący do swej działalności i świadomi celów jakie sobie wspólnie wytyczają. Wszyscy oni pracują na zasadzie wolontariatu. Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju (ECID) powstało w 1994 roku z inicjatywy grupy studentów działających wcześniej w innych proeuropejskich organizacjach studenckich. Od tej pory w "przygodzie" zwanej ECID uczestniczyło lub dalej uczestniczy około 50 osób. Aktualnie ECID to ponad 20 aktywnie działających osób, wspólnie planujących i realizujących projekty. Misją ECID-u jest przyczynianie się do rozwoju regionu śląskiego i promowanie go na arenie krajowej i międzynarodowej oraz wspomaganie procesu integracji Polski z Unią Europejską.

Początkiem Europejskiego Centrum Integracji i Rozwoju było założone w 1994 roku Stowarzyszenie Młodzieży "Europa-Śląsk". Stowarzyszenie Młodzieży "Europa-Śląsk" zostało wpisane do rejestru organizacji i stowarzyszeń studenckich, działających na Akademii Ekonomicznej w Katowicach 14 czerwca 1996 roku . Dnia 12 marca 1997 roku dokonano zmiany nazwy na "Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju", w języku angielskim European Centre for Integration and Development /ECID/. Założycielami ECID byli: Sebastian Chachołek, Piotr Dusik, Wojciech Drozd, Adam Nowicki, Krzysztof Walczyk.


 
Polityka Prywatności