Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Erasmus Student Network przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
centrala: +48 (22) 337 9 000

Erasmus Student Network (ESN) jest organizacją studencką obecną w całej Europie. Jej celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich. ESN składa się z ponad 180 lokalnych sekcji obecnych na uczelniach wyższych, które są zhierarchizowane na szczeblu lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Nasza organizacja łączy prawie szećdziesiąt tysięcy studentów nastawionych na współpracę międzynarodową. Celem ESN jest wspieranie kulturowej (i osobistej ) integracji studentów biorących udział w programach wymiany. Lokalne sekcje ESN zapewniają studentom obcokrajowcom pomoc, porady i potrzebne informacje. Dzięki temu szybciej znajdują się oni w nowym rodowisku i mogą lepiej wykorzystać swój czas, by jak najwięcej wynieć ze swego wyjazdu.

 
Polityka Prywatności