Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Warszawa
Al. Niepodległości 147, sala TV (pok.6)

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie to od 1991r. ruch członkowski działającego w 140 krajach i na sześciu kontynentach International Fellowship of Evangelical Students (IFES). Szerzy chrześcijański światopogląd i naukę o zbawieniu człowieka przez Jezusa Chrystusa. Podstawową formą działalności organizacji jest "mała grupa" prowadzona przez i dla studentów. Poprzez wspólne czytanie Pisma Św., modlitwy i dyskusje członkowie ChSA szukają odpowiedzi na pytania nurtujące współczesnego człowieka. Organizują konferencje tematyczne, seminaria, otwarte wykłady, szkolenia, misje uczelniane oraz koncerty. W okresie wakacji przygotowują bogatą ofertę obozów dających możliwość aktywnego wypoczynku w kraju i zagranicą.


 
Polityka Prywatności