Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie "Soli Deo"

Strona www: www.solideo.pl
miasto: Warszawa
typ organizacji: duszpasterskie


Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
centrala: +48 (22) 337 9 000

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie "Soli Deo" już od 1989 r. zrzesza studentów warszawskich uczelni. Obecnie działamy na SGH, PW, SGGW, UW i UKSW. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie indywidualnych i społecznych postaw społecznoci akademickiej i przygotowanie jej do odpowiedzialnego zaangażowania się w życie publiczne w oparciu o zasady etyki chrzecijańskiej i katolickiej nauki społecznej. Jestemy grupą studentów, którzy starają się żyć na co dzień naszą wiarą, poszukiwać odpowiedzi na nurtujące nas pytania, rozwijać swoją osobowoć i lepiej poznawać naszego Stwórcę. Dlatego też w ich murach organizujemy rekolekcje wielkopostne i adwentowe, spotkania formacyjne, wykłady, konferencje, koncerty, projekcje filmów, akcje charytatywne. Dużą popularnocią cieszy się coroczny cykl wykładów "Sympatia, Miłość, Małżenstwo", dzięki któremu studenci przygotowują się do przyszłych ról meżów i żon, matek i ojców. W czasie Adwentu i Wielkiego Postu staramy się znaleźć kilka dni, by w skupieniu, gdzie poza Warszawą, wziąć udział w wyjazdowych rekolekcjach. Specjalnie dla nowych studentów organizujemy obozy zerowe, a dla wszystkich zainteresowych wiele obozów integracyjnych w ciągu roku.

 
Polityka Prywatności