Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

miasto: Poznań
typ organizacji: samorządy

al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
gmach CP, pokój 303
Telefon: 061 655 33 88
Faks: 061 655 33 88

Samorząd Studencki jest reprezentantem wszystkich studentów WSB w Poznaniu. Kierujemy się dobrem większości studentów, podejmując głos w obronie ich praw.  Jesteśmy konsultantem między społeczności studencką a władzami Uczelni. Opiniujemy i występujemy o zmiany przepisów dotyczących studentów poprzez swoich przedstawicieli. Wyrażamy opinię środowiska studenckiego w sprawach ważnych, w szczególności w dziedzinach bezpośrednio związanych ze szkolnictwem wyższym. W skład samorządu wchodzą studenci z różnych trybów i lat, wybierani w corocznych wyborach. Przedstawiciele tej organizacji biorą udział w posiedzeniach Konwentu, Senatu oraz Rady Wydziału, na których przedstawiają sprawy i problemy wszystkich studentów. Członkowie samorządu wchodzą w skład Komisji Stypendialnej, Komisji Odwoławczej, Komisji Dyscyplinarnej, a także czuwają nad poprawnością egzaminów komisyjnych.

Na forum kraju uczestniczą w obradach ogólnopolskich organizacji studenckich działających na rzecz studentów, tj. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej czy MONSSUN'ie (Międzyuczelniane Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepaństwowych). Samorząd Studencki współpracuje także z innymi organizacjami studenckimi działającymi w Poznaniu. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu corocznych Juwenaliów na terenie miasta Poznania, które przyciągają nie tylko miejscowych ale i brać studencką z innych miast. Utrzymuje również ścisłe kontakty z samorządami Wyższych Szkół Bankowych z całego kraju (organizator corocznego zjazdu Samorządów Studenckich WSB w Polsce - "INTEGRALIA WSB").


 
Polityka Prywatności