Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Parlament Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

; Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
centrala: +48 (81) 537 51 00
fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02

Parlament Studentów UMCS jest, w myśl Regulaminu Samorządu Studentów, najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu. W skład Parlamentu wchodzą przedstawiciele studentów delegowani przez Rady Wydziałowe Samorządu Studentów (RWSS), w zależności od liczby studentów wydziału oraz przedstawiciel Rady Osiedla Akademickiego (ROA).
Parlament wyznacza podstawowe kierunki działalności Samorządu oraz sprawuje nadzór nad działalnością innych organów Samorządu.

 
Polityka Prywatności