Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Świat nauki - artykuły

Dział

Politechnika Poznańska rozwija Akcelerator Wiedzy Technicznej

"Wielkopolski system monitorowania i prognozowania" i "Partnerski związek nauki i postępu" to dwa programy, które uruchomiła Politechnika Poznańska w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej.

Mają służyć dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i podnieść poziom świadomości na temat roli nauki w rozwoju gospodarczym kraju.

Projekty powstały z inicjatywy Politechniki Poznańskiej przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Urzędem Miasta Poznania.

Projekt "Wielkopolski system monitorowania i prognozowania" ma dostosować kompetencje i umiejętności zawodowe zdobywane na uczelniach do potrzeb rynku pracy. Na podstawie danych pochodzących z opracowanego systemu, przygotowywane będą raporty okresowe, zawierające informacje na temat luk kompetencji na wielkopolskim rynku pracy. Zdobyte w ten sposób dane mogą przyczynić się do eliminowania nieefektywnych kierunków zawodowych w Wielkopolsce i tworzenia nowych bardziej efektywnych.

Partnerem Politechniki Poznańskiej w realizacji programu będzie m.in. Central Ostrobothnia University for Applied Sciences z Kokkola w Finlandii. "W projekcie wykorzystane będą doświadczenia fińskiego partnera. Jego wybór nie jest przypadkowy, bo system kształcenia zawodowego w Finlandii jest jednym z najlepszych na świecie" - informuje przedstawicielka projektu Magdalena Graczyk.

Z rozwiązań wypracowanych w ramach projektu będą mogli korzystać uczniowie szkół zawodowych, pracodawców, instytucji rynku pracy, szkół i samorządów na terenie Wielkopolski. System w ostatecznej wersji będzie udostępniony w pierwszej połowie 2012 roku.

Drugi z uruchomionych programów - "Partnerski związek nauki i postępu" - ma popularyzować osiągnięcia nauki polskiej i światowej, promować innowacyjność, popularyzować kierunki studiów tworzących nowoczesną gospodarkę oraz upowszechniać przykłady transferu wiedzy do gospodarki.

Adresatami projektu są przede wszystkim studenci, ale również pracownicy jednostek naukowych i podmiotów z sektora badań i rozwoju.

Projekt ma charakter informacyjny, dlatego jego podstawowym narzędziem promocyjnym będzie specjalny wortal internetowy spajający wszystkie wydarzenia w projekcie. Bardzo ważną rolę odegrają też program "Shot naukowy" emitowany przez Telewizję Polską w Poznaniu i cykl audycji "Pimp My Mind" przygotowany przez Radio Afera.

Obydwa programy są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: PAP


data ostatniej modyfikacji: 2010-10-05 20:05:08
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
misjaUJ_220_Cezary.jpg

Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności