Kredyty studenckie

rok
źródło
Do dnia 15 listopada 2013 r. studenci i doktoranci mogą ubiegać się o niskooprocentowane kredyty studenckie.
Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. poz. 175) banki kredytujące są zobowiązane do przedstawiania ministrowi do dnia 30 kwietnia każdego roku informacji dotyczącej liczby udzielonych i umorzonych kredytów studenckich w danym roku akademickim.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: MNiSW
 
Polityka Prywatności