Kredyty studenckie

rok
Jak powinno wyglądać podanie o umorzenie kredytu i co należy do niego dołączyć? MNiSW podaje sposób postępowania.
Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2014/2015 banki zebrały 7469 wniosków kredytowych, z których 7275, czyli 97,4%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2500 zł.
Do dnia 31 marca 2015 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 5503 umowy kredytowe (75,6% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).
Do dnia 15 listopada studenci i doktoranci uczelni i jednostek naukowych mogą ubiegać się o niskooprocentowane kredyty studenckie.
Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: MNiSW
 
Polityka Prywatności