Nauczyciele w Europie

Państwo

Dania

Duńska flaga jest czerwonym prostokątem z białym krzyżem
Państwo: Dania
Ludność 2012 (mln): 5,6
Język urzędowy: duński
Domena internetowa: .dk
Kod telefoniczny: +45
Kod kraju: DK
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 188,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 86,5
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 13,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 23,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 25,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 68,3

Nauczyciele przedszkolni są absolwentami zawodowych studiów licencjackich na kierunku Edukacja Społeczna, które trwają 3,5 roku (210 ECTS). Nauczyciele Folkeskole kończą czteroletnie zawodowe studia licencjackie na kierunku Edukacja dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich I stopnia (240 ECTS, ISCED 5A). Oba kierunki są prowadzone przez Kolegium Uniwersyteckie. Zgodnie z reformą kierunków upoważniających do nauczania w szkołach podstawowych i średnich I stopnia (Folkeskole), która weszła w życie od roku akademickiego 2007/08, liczba głównych przedmiotów została zredukowana z czterech do dwóch bądź trzech. Reforma zakłada również większy nacisk na kształcenie w zakresie nauk ścisłych i na szkolenie dydaktyczne. Podniesione zostały wymogi przyjęcia na te kierunki a obecność na pierwszym roku stała się obowiązkowa.

Nauczyciele gymnasium specjalizują się w jednym bądź większej liczbie przedmiotów, są absolwentami studiów magisterskich i przechodzą specjalny podyplomowy kurs pedagogiczny (p&dagogikum). Kurs ma miejsce równolegle z rozpoczęciem nauczania, a jego ukończenie trwa jeden rok.

Nauczyciele kolegiów zawodowych muszą mieć kwalifikacje nauczycielskie z jednego bądź większej liczby przedmiotów. Kompetencja przedmiotowa wymaga ukończenia studiów magisterskich albo kolegium zawodowego, uniwersytetu czy kolegium inżynierskiego wraz z późniejszym odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Nauczyciele przedmiotów zawodowych muszą mieć dwa lata odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Wszyscy nauczyciele kolegiów zawodowych kończą szkolenie w specjalistycznym instytucie w dwa lata od mianowania.

Nauczyciele w przedszkolach, Folkeskole, gymnasium i kolegiach zawodowych są zatrudnieni na podstawie kontaktu grupowego, wielu z nich na warunkach podobnych do urzędników państwowych.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności