Kształcenie specjalne w Europie

Państwo

Portugalia

Flaga Portugalii jest podzielona na 2 pionowe pasy: zielony i czerwony. Na ich złączeniu umieszczony jest herb Portugalii
Państwo: Portugalia
Ludność 2012 (mln): 10,6
Język urzędowy: portugalski
Domena internetowa: .pt
Kod telefoniczny: +351
Kod kraju: PT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 18,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 82,6
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 17,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 22,9
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 91,1

Idea kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN) dotyczy każdego dziecka czy nastolatka wykazującego ciągłe trudności na różnych płaszczyznach: komunikacji, uczenia się, mobilności, autonomii, stosunków interpersonalnych i uczestnictwa społecznego.

Kształcenie specjalne ma przeciwdziałać wykluczeniu edukacyjnemu i społecznemu, równość szans w dostępie do wiedzy i możliwości edukacyjnych, autonomię ucznia oraz jego równowagę emocjonalną, jak również ma przygotować do dalszej nauki i przyszłego życia zawodowego.

Aby przystosować proces dydaktyczny do potrzeb takich uczniów, możliwe jest podejmowanie różnych działań wspierających, takich jak: spersonalizowana pomoc pedagogiczna, dostosowywanie programów nauczania do indywidualnych potrzeb, odpowiednie procedury przyjmowania i oceniania ucznia, indywidualny program nauczania, technologie wspierające.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opracowuje się indywidualny program nauczania, który zawiera: raport na temat ich dotychczasowych wyników w nauce, zakres niezbędnych modyfikacji w programie nauczania, procedurę oceniania, wsparcie specjalistów oraz specjalistyczne wyposażenie.

Szkoły mogą zawiązywać partnerstwa z prywatnymi instytucjami pomocowymi czy ośrodkami edukacyjnymi, aby dzięki wspólnemu wysiłkowi, metodom i zasobom dążyć do skutecznego rozwiązywania różnego rodzaju problemów.

Przedziały wiekowe określone dla uczniów objętych obowiązkiem szkolnym tj. od 6 do 15 roku życia nie mają zastosowania w przypadku kształcenia SEN.

W 2008 r. odsetek uczniów w wieku objętym obowiązkiem szkolnym, którzy pozostawali poza systemem kształcenia ogólnodostępnego wynosił 0, 3.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności