Kształcenie specjalne w Europie

Państwo

Estonia

Estońska flaga jest podzielona na 3 poziome pasy: niebieski, czarny i biały
Państwo: Estonia
Ludność 2012 (mln): 1,3
Język urzędowy: estoński
Domena internetowa: .ee
Kod telefoniczny: +372
Kod kraju: EE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,9
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 96,3
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 3,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 25,9
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 22,5
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 83,2

Dokłada się wszelkich starań, aby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi były umieszczane w szkołach ogólnodostępnych, natomiast miejsca w szkołach specjalnych rezerwuje się dla uczniów z poważniejszymi problemami. W roku szkolnym 2010/11 r. kształceniem specjalnym było objętych 3,3% uczniów na poziomie kształcenia obowiązkowego. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami mogą również kształcić się w kilku ogólnodostępnych szkołach zawodowych.

O przyjęciu dziecka do szkoły lub klasy specjalnej orzeka specjalna komisja na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Komisja składa się z nauczyciela kształcenia specjalnego, logopedy, pracownika socjalnego i, jeśli jest taka potrzeba, lekarza. Na podstawie orzeczenia komisji przedstawiciele władz lokalnych wnioskują o umieszczenie dziecka w szkole specjalnej.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 04

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności