Kształcenie specjalne w Europie

Państwo

Irlandia

Flaga Irlandii ma 3 pionowe pasy: zielony, biały i pomarańczowy
Państwo: Irlandia
Ludność 2012 (mln): 4,6
Język urzędowy: irlandzki, angielski
Domena internetowa: .ie
Kod telefoniczny: +353
Kod kraju: IE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,3
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 99,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 0,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 26,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 24,2
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 88,0

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych odbywa się w różnych formach: od pełnego kształcenia z dodatkowym wsparciem w szkole ogólnodostępnej do pełnego kształcenia w szkole specjalnej. Polityka legislacyjna promuje maksymalną integrację tych uczniów w  szkołach ogólnodostępnych. Obecnie istnieją trzy formuły kształcenia specjalnego:

  • uczeń niepełnosprawny może uczęszczać do szkoły i klasy ogólnodostępnej, korzystając z
    pomocy nauczyciela i/lub asystenta specjalizującego się w kształceniu specjalnym;

  • uczeń może uczęszczać do klasy specjalnej w szkole ogólnodostępnej;

  • uczeń może uczęszczać do szkoły specjalnej dla uczniów z określonym rodzajem upośledzeń.

Klasy specjalne i szkoły specjalne mają znacznie mniejszą liczbę uczniów przypadających na 1 nauczyciela i otrzymują też znacznie większe środki finansowe w przeliczeniu na 1 ucznia. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizuje się również przejazdy do szkoły pod opieką osób towarzyszących. Ponadto zapewnia się dodatkowe środki na zaspokojenie specjalnych
potrzeb edukacyjnych uczniów.

Utworzono także specjalną agencję, Państwowy Ośrodek Opieki Pedagogiczno-Psychologicznej (National Educational Psychological Service, NEPS), który zapewnia opiekę pedagogiczno-psychologiczną szkołom podstawowym i ponadpodstawowym. W początkowej fazie działalności NEPS szkoły, których ośrodek jeszcze nie obsługuje, mogą korzystać z programu zlecania ocen psychologicznych (Scheme for Commissioning Psychological Assessments) (szczegółowe  informacje w witrynie Ministerstwa Edukacji i Nauki).

Obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki rewiduje podział środków finansowych pod kątem zaspokojenia potrzeb kształcenia specjalnego.

Od września 1999 r. wszystkie szkoły podstawowe i średnie mogą korzystać z ośrodka pomocy dydaktycznej dla nauczycieli.

Państwowa Rada ds. Programu Nauczania i Oceny (NCCA) opublikowała ostatnio „Wskazówki dla nauczycieli uczniów mających problemy w nauce”, które mają ułatwić nauczycielom przygotowanie uczniów, niezależnie od formuły kształcenia, do korzystania z szerokiego, zrównoważonego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb programu nauczania.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności