Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Norwegia

Flaga Norwegii ma niebiesko-biały krzyż skandynawski umieszczony na czerwonym tle
Państwo: Norwegia
Ludność 2012 (mln): 5,0
Język urzędowy: norweski
Domena internetowa: .no .sj .bv
Kod telefoniczny: +47
Kod kraju: NO
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 18,2
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 95,6
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 4,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 25,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 26,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 71,1

a) Rodzaje uczelni

Studia wyższe są prowadzone w 8 uniwersytetach (państwowych), 9 specjalistycznych uczelniach (w tym 3 prywatnych) 23 kolegiach uniwersyteckich (państwowych) w tym 2 uniwersyteckich kolegiach sztuk pięknych i 31 uczelniach prywatnych prowadzących akredytowane programy (24 z nich otrzymują częściowe dofinansowanie z budżetu państwa). Dodatkowo istnieje 6 placówek szkolnictwa wyższego działających pod auspicjami innych ministerstw np. ministerstwa obrony (5 placówek) oraz ministerstwa sprawiedliwości i policji (1 placówka). Ogółem w Norwegii istnieje 77 instytucji szkolnictwa wyższego.

b) Warunki wstępu

Przyjęcia na studia w uczelniach państwowych podlegają regulacjom ilościowym i są uzależnione od liczby miejsc w poszczególnych uczelniach. Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia mają osoby, które ukończyły z pozytywnymi ocenami 3-letnią szkołę średnią II stopnia (videregaende skole) lub, co dotyczy osób powyżej 23 roku życia, mają pięcioletnie doświadczenie zawodowe, bądź odpowiednie wykształcenie w połączeniu z doświadczeniem zawodowym. W każdym przypadku obowiązują minimalne wymogi dotyczące języka norweskiego, języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Od roku 2001 na studia mogą również zostać przyjęte osoby posiadające kwalifikacje „łączone” - uzyskane w ramach kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego (również osoby powyżej 25 roku życia).

c) Kwalifikacje

Od jesieni 2003 r. wprowadzono nową, zgodną z założeniami Procesu Bolońskiego strukturę studiów, która obejmuje 3-letnie studia licencjackie/inżynierskie, a następnie 2-letnie studia magisterskie (oraz 3-letnie studia doktoranckie). Istnieje również kilka kierunków, na których nie wprowadzono modelu 3+2; są to: programy magisterskie trwające od roku do półtora roku, studia prowadzące do uzyskania dotychczasowego tytułu zawodowego h0gskolekandidat, przyznawanego po ukończeniu 2-letnich studiów w kolegiach uniwersyteckich, 5-letnie jednolite studia magisterskie, 6-letnie studia na kilku kierunkach , 4-letnie studia licencjackie na kierunkach muzyka estradowa i sztuki widowiskowe oraz 4- letnie studia na kierunku pedagogika.

Liczbę punktów, które student uzyskuje w roku akademickim zwiększono z 20 do 60. Obowiązuje również system oceniania na bazie liter (litery od A do E - oceny wystarczające do zaliczenia przedmiotu, F - ocena niedostateczna). Oba systemy są zgodne z założeniami ECTS. Obowiązkowo wydawany jest również suplement do dyplomu. Wprowadzono nowe formy ewaluacji, studenci mają własne/ indywidualne plany kształcenia i prawo do mobilności międzynarodowej w ramach studiów.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności