Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Luksemburg

Flaga Luksemburga jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: czerwony, biały i niebieski
Państwo: Luksemburg
Ludność 2012 (mln): 0,5
Język urzędowy: luksemburski, niemiecki, francuski
Domena internetowa: .lu
Kod telefoniczny: +352
Kod kraju: LI
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 95,7
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 4,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): -
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,0
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): -

a) Rodzaje uczelni

W sierpniu 2003 r. utworzono Uniwersytet Luksemburski, który ma za zadanie prowadzenie trzech zasadniczych typów działalności: dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz waloryzacyjnej na najwyższym międzynarodowym poziomie, o czym stanowi sformułowana misja i plan strategiczny tej instytucji. Uniwersytet połączył w ramach jednej struktury istniejące wcześniej Centre Universitaire de Luxembourg (Luksemburskie Centrum Uniwersyteckie), Institut Superieur de Technologie (Wyższy Instytut Techniki), Institut Superieur dEtudes et de Recherches Pedagogiques (Instytut Studiów Wyższych i Badań Pedagogicznych) oraz Institut dEtudes Educatives et Sociales (Instytut Studiów Edukacyjnych i Społecznych).

Uniwersytet oferuje kształcenie na 11 akademickich i zawodowych kierunkach licencjackich, 14 kierunkach magisterskich, które są prowadzone zgodnie z systemem bolońskim oraz 6 innych kierunkach.

Jest to typ uczelni nastawionej na działalność badawczą: w szczególności kierunki oferujące studia magisterskie lub doktoranckie oferują szerokie badania, które prowadzą specjalne jednostki na trzech wydziałach: Wydział Nauk Ścisłych, Technologii i Komunikacji; Wydział Prawa, Ekonomii i Finansów; Wydział Filologii, Nauk Humanistycznych, Sztuk Pięknych i Pedagogiki.

b) Warunki wstępu

Kandydaci na wszystkie kierunki i rodzaje studiów muszą posiadać świadectwo ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej lub technicznej bądź inne świadectwo uznawane za równorzędne. Ograniczenia w dostępie istnieją jedynie na studiach przygotowujących nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych: kandydatów przyjmuje się po sprawdzeniu ich znajomości trzech języków ojczystych i na podstawie ocen z egzaminu końcowego w ogólnokształcącej lub technicznej szkole średniej.

c) Kwalifikacje

Obecnie absolwenci studiów na Uniwersytecie Luksemburskim otrzymują tytuły licencjata, magistra oraz doktora zgodnie z systemem bolońskim oraz inne tytuły w ramach niektórych kierunków (np. w ramach Wydziału Nauk Ścisłych, Technologii i Komunikacji: Formation specifique en Medecine generale, na Wydziale Prawa, Ekonomii i Finansów Formation complementaire CCDL i Formation complementaire CCREEC w ramach Wydziału Filologii, Nauk Humanistycznych, Sztuk Pięknych i Edukacji Formation Continue en Amenagement du Territoire, Formation Pedagogique oraz Formation continue 'Letzebuergesch als Friemsprooch')

Uniwersytet Luksemburski wydaje również świadectwa i dyplomy ukończenia krótkich kursów na różnych poziomach.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
boks_2019_2020.jpg
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności