Czechy

Flaga Czech biało czerwona z niebieskim trójkątem
Państwo: Czechy
Ludność 2012 (mln): 10,5
Język urzędowy: czeski
Domena internetowa: .cz
Kod telefoniczny: +420
Kod kraju: CZ
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,7
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 93,7
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 6,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 21,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 91,9

a) Rodzaje uczelni

Uczelnia

Poziom ISCED

Czas trwania (lata)

Typowy wiek

Konzervator - edukacja artystyczna

5B

2

2

17-19

19-21

Vyśśi odborna skola (wyższa szkoła zawodowa)

5B

3 (3,5)

19-22

Vysoka skola (szkoła wyższa, akademicka i nieakademicka) - studia licencjackie i magisterskie

5A

3-4/5/6/7

19­

22/23/24/25/26

Vysoka skola (akademicka) - studia doktoranckie

6

3-4

-

W wyższych szkołach zawodowych prowadzi się kształcenie techniczne na zaawansowanym poziomie. Program nauczania przygotowuje uczelnia i zatwierdza ministerstwo.

Szkoły wyższe dzielą się na uczelnie akademickie (24 uczelni publicznych, 2 państwowe i 3 prywatne w 2011 roku) i nieakademickie (2 uczelnie publiczne i 43 prywatne). Programy studiów przygotowują poszczególne uczelnie/wydziały, a zatwierdza ministerstwo po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Akredytacyjnej.

Warunki wstępu

Minimalnym warunkiem przyjęcia na studia na wszystkich kierunkach jest posiadanie świadectwa potwierdzającego zdanie maturitni zkouska. Każda uczelnia sama określa kryteria przyjęć i treść egzaminu wstępnego.

b) Kwalifikacje

W wyższych szkołach zawodowych zdaje się egzamin końcowy zwany absolutorium, a absolwenci otrzymują tytuł diplomovany specialista - DiS (dyplomowany specjalista).

Na zakończenie studiów w szkołach wyższych studenci zdają egzamin państwowy i bronią pracy. Absolwenci studiów I stopnia (3- lub 4-letnich) otrzymują tytuł zawodowy bakalar - Bc (licencjat). Absolwenci studiów II stopnia (trwających od roku do 3 lat) następujących po ukończeniu studiów licencjackich, lub dłuższych studiów jednolitych (trwających 4-6 lat) otrzymują przeważnie tytuł magistr - Mgr. (magister).11 Po ukończeniu studiów doktoranckich (3-4 lata) studenci zdają egzamin doktorski i otrzymują stopień naukowy doktor - Ph.D. (w dziedzinie teologii - Th.D.).

źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
boks_przeglad_uczelni.gif
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura miasteczko akademickie UMK
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności