Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Cypr

Flaga Cypru - w centrum umieszczone są: figura przypominająca wyspę Cypr oraz 2 zielone gałązki oliwne
Państwo: Cypr
Ludność 2012 (mln): 1,1
Język urzędowy: grecki, turecki
Domena internetowa: .cy
Kod telefoniczny: +357
Kod kraju: CY
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 15,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 87,5
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 12,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,7
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 86,3

a) Rodzaje uczelni

Studia są prowadzone w trzech różnych rodzajach uczelni: na uniwersytecie (Panepistimio), w publicznych szkołach wyższych, kolegiach i instytutach (Dimosies Scholes Tritovathmias Ekpaidefsis) oraz prywatnych szkołach wyższych, kolegiach i instytutach (Idiotikes Scholes Tritovathmias Ekpaidefsis).

b) Warunki wstępu

Kryteria przyjęć są różne, zależnie od rodzaju uczelni. Na Uniwersytecie Cypryjskim i w publicznych szkołach wyższych absolwenci szkół średnich II stopnia obowiązkowo przystępują do egzaminów wstępnych, które są organizowane co roku przez Departament Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji i Kultury. W przypadku studentów zagranicznych uwzględnia się na ogół świadectwa GCE lub GCSE. Uniwersytet Cypryjski może przeprowadzać specjalne egzaminy dla studentów zagranicznych. Prywatne kolegia wymagają świadectwa ukończenia 6-letniej szkoły średniej oraz dobrej znajomości języka wykładowego.

c) Kwalifikacje

W cypryjskim szkolnictwie wyższym wprowadzono trójstopniową strukturę studiów, która obejmuje: 4- letnie studia I stopnia prowadzące do pierwszego tytułu uniwersyteckiego (Ptychio), studia II stopnia trwające od 1 roku do 2 lat, kończące się tytułem magistra i stanowiące uzupełnienie studiów I stopnia, oraz studia III stopnia kończące się uzyskaniem stopnia doktora (obecnie prowadzone na Uniwersytecie Cypryjskim, trwające od 4 do 8 lat).

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Edukacji i Kultury dotyczącą mówienia „wspólnym głosem” w sprawach wydawania dyplomów, wszystkie uczelnie prywatne i publiczne wprowadziły następującą ramową strukturę kwalifikacji:

  1. rok: świadectwo

  2. lata: dyplom

  3. lata: dyplom wyższego poziomu

  4. lata: licencjatźródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 04

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności