Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Słowacja

Flaga Słowacji jest podzielona na 3 poziome pasy: biały, niebieski i czerwony. Z lewej strony flagi znajduje się herb Słowacji
Państwo: Słowacja
Ludność 2012 (mln): 5,4
Język urzędowy: słowacki
Domena internetowa: .sk
Kod telefoniczny: +421
Kod kraju: SK
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,5
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 91,2
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 8,8
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 23,8
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,7
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 93,2

a) Rodzaje kształcenia

Szkolnictwo średnie II stopnia

Gymnazium (drugi i wyższy rok kształcenia ogólnego na poziomie średnim II stopnia)

Wiek: 16-19 lat

Stredna odborna śkola - Wyspecjalizowana szkoła średnia (drugi i wyższy rok kształcenia zawodowego na poziomie średnim II stopnia i dwa lata nauki uzupełniającej) (1)

Wiek: 16-18, 16-19, 16-20 lat

Konzervatórium - Konserwatorium (drugi i wyższy rok kształcenia artystycznego na poziomie średnim II stopnia)

Wiek: 16-18, 16-19 lat

Szkolnictwo policealne

Stredna odborna śkola - Wyspecjalizowana szkoła średnia

Wiek: 19-21 lat

(1) Stredna odborna śkola (wyspecjalizowana szkoła średnia) zapewnia dwuletni program nauczania także dla uczniów którzy ukończyli szkołę podstawową w niższej niż dziewiąta klasie lub nie zaliczyli dziewiątej klasy. Uczniowie są w wieku 16-18 lat. Na zakończenie nauki otrzymują oni świadectwo na podstawie wyników egzaminu końcowego (wykształcenie na poziomie szkoły średniej I stopnia - ISCED 2).

b) Kryteria przyjęć

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie ostatniej klasy 9-letniej zakladna śkola i zdanie egzaminu wstępnego (jeżeli taki wymóg obowiązuje w danej szkole średniej).

c) Programy i treści nauczania

Program nauczania określa się w taki sam sposób jak w ramach kształcenia obowiązkowego. Przedmioty obowiązkowe są takie same dla wszystkich uczniów kształcących się w danym profilu. Nauczyciele mogą dostosowywać programy nauczania do sytuacji w danym regionie i szkole oraz zainteresowań i potrzeb uczniów. Zmiany wprowadzone w kształceniu następującym po ukończeniu obowiązku szkolnego weszły w życie od roku szkolnego 2009/10.

d) Ocena, promocja i kwalifikacje

Uczniów ocenia się w taki sam sposób jak w ramach kształcenia obowiązkowego. Świadectwo wydawane po zdaniu przez ucznia egzaminu końcowego, maturitna skuśka (który składa się z zewnętrznej i wewnętrznej części, tematy pisemnej części są ustalane i oceniane zewnętrznie przez Narodowy Instytut Certyfikowanych Pomiarów Kształcenia). Egzamin ten jest organizowany przez wszystkie szkoły średnie II stopnia, stanowi minimalny wymóg ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Szkoły średnie II stopnia prowadzą kształcenie policealne (stredna odborna śkola) przewidziane dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej. W ramach kształcenia policealnego uczniowie uzupełniają i pogłębiają zdobyte wykształcenie, aby lepiej przygotować się do wykonywania zawodu. Specjalizują się w wykonywaniu konkretnych prac lub uzyskują kwalifikacje zawodowe w innej dziedzinie kształcenia niż dziedzina, z której zdawali egzamin końcowy w szkole średniej. Kształcenie policealne prowadzone jest na ogół w niepełnym wymiarze.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
boks_2019_2020.jpg
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności