Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Irlandia

Flaga Irlandii ma 3 pionowe pasy: zielony, biały i pomarańczowy
Państwo: Irlandia
Ludność 2012 (mln): 4,6
Język urzędowy: irlandzki, angielski
Domena internetowa: .ie
Kod telefoniczny: +353
Kod kraju: IE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,3
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 99,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 0,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 26,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 24,2
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 88,0

a) Rodzaje kształcenia

Szkoła średnia (drugi cykl - senior cycle)

Wiek: 15/16-17/19 lat

Szkoły ogólnokształcące i zawodowe różnego typu:

Community school/Comprehensive school/Vocational school/Voluntary
secondary school

Drugi cykl kształcenia w szkole średniej trwa dwa lub trzy lata zależnie od tego, czy uczniowie zapisują się na tzw. rok przejściowy (Transition Year). Zajęcia w „roku przejściowym”, które prowadzi 70% szkół, realizuje się zgodnie z opracowanym przez daną szkołę programem nauczania. W ramach „roku przejściowego” nacisk kładzie się na rozwój indywidualny i społeczny uczniów oraz rozwijanie ich umiejętności ogólnych, umiejętności technicznych i umiejętności uczenia się. W ostatnich dwóch klasach szkoły średniej uczniowie realizują program przygotowujący do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły (Leaving Certificate).

b) Kryteria przyjęć

Przeważająca większość uczniów przechodzi automatycznie z pierwszego do drugiego cyklu w tej samej szkole.

c) Programy i treści nauczania

Istnieją trzy odrębne programy przygotowujące do uzyskania świadectwa Leaving Certificate: tzw. program tradycyjny - Leaving Certificate (LC), program zawodowy - Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP) i program praktyczny - Leaving Certificate Applied (LCA). W ramach programu LC uczniowie uczą się co najmniej 5 (zwykle 7) zatwierdzonych przedmiotów, z których jednym musi być język irlandzki.

d) Ocena, promocja i kwalifikacje

W drugim cyklu nauki w szkole średniej nauczyciele przeprowadzają sprawdziany w ciągu roku; poza wyjątkowymi sytuacjami uczniowie przechodzą automatycznie do następnej klasy. Na zakończenie drugiego cyklu uczniowie przystępują do egzaminów zewnętrznych i otrzymują świadectwo ukończenia szkoły Leaving Certificate. W przypadku uczniów, którzy wybrali program LCA, ocena odbywa się na różnych etapach dwuletniego kształcenia. Ocena stanowiąca podstawę wydania Leaving Certificate obejmuje zwykle egzaminy pisemne oraz, gdzie to właściwe, egzaminy ustne, sprawdziany rozumienia ze słuchu i egzaminy praktyczne. Świadectwo Leaving Certificate jest powszechnie wykorzystywane przez pracodawców podczas selekcji kandydatów i stanowi również podstawę przydzielania miejsc na studiach.
źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności