Kształcenie obowiązkowe w Europie

Państwo

Litwa

Flaga Litwy jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: żółty, zielony i czerwony
Państwo: Litwa
Ludność 2012 (mln): 2,9
Język urzędowy: litewski
Domena internetowa: .lt
Kod telefoniczny: +370
Kod kraju: LT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 18,0
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 99,1
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 0,9
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 24,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 24,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 86,9

(a) Etapy

Pradine mokyla (szkoła podstawowa)

Wiek: 7-10 lat

Pagrindine mokyla (ogólnokształcąca szkoła średnia I stopnia)

Wiek: 10-17 lat

Część Gimnazija (ogólnokształcąca szkoła średnia I stopnia)

Wiek: 15-17 lat

Profesine mokykla (zawodowa szkoła średnia I stopnia)

Wiek: 14-16/17 lat

Jaunimo mokykla (ogólnokształcąca szkoła średnia I stopnia)

Wiek: 11/12-22 lata

Zgodnie z przepisami dzieci mogą rozpocząć kształcenie obowiązkowe w wieku 7 lat (lub wcześniej, jeśli dziecko jest gotowe do nauki szkolnej), a kończą ten etap w wieku 16 lat.

(b) Kryteria przyjęć

Kształcenie w publicznych szkołach podstawowych i średnich I stopnia jest bezpłatne. Rodzice mogą zapisać dziecko do wybranej szkoły. Niektóre Gimnazija przeprowadzają selekcję na podstawie ustalonych wymogów, określających przedział ocen kwalifikujących z poszczególnych przedmiotów, i z uwzględnieniem takich aspektów społecznych, jak specjalne potrzeby edukacyjne. W przypadku gdy liczba kandydatów znacznie przekracza liczbę dostępnych miejsc, komisje eksperckie Ministerstwa Edukacji i Nauki przeprowadzają egzaminy wstępne (sprawdziany na podstawie programu nauczania z 8 lat nauki) i zatwierdzają ich wyniki.

(c) Dzienny/tygodniowy/roczny wymiar zajęć

Rok szkolny w klasach I-V (w szkole podstawowej i na początku szkoły średniej I stopnia) obejmuje co najmniej 170 dni nauki, a w pozostałych klasach szkoły średniej I stopnia - co najmniej 195 dni nauki. Zajęcia w szkole podstawowej i średniej I stopnia (22 lekcje trwające 35 minut w I klasie szkoły podstawowej i 27 lekcji po 45 minut w I klasie szkoły średniej I stopnia) są rozłożone na pięć dni w tygodniu.

(d) Wielkość klas/podział uczniów na klasy

W roku szkolnym 2005/06 na 1 nauczyciela przypadało 17,3 ucznia w szkole podstawowej. W roku 2005/06 klasy liczyły średnio 18,8 uczniów. Zgodnie z przepisami maksymalna liczba uczniów w klasie wynosi 24 w szkole podstawowej i 30 w szkole średniej I stopnia. Klasy są mieszane i składają się z uczniów w tym samym wieku. W szkołach podstawowych lekcje prowadzi jeden nauczyciel (jeśli w danej szkole pracuje nauczyciel przedmiotu, może uczyć dowolnego przedmiotu, najczęściej religii, języków obcych, wychowania fizycznego, wychowania plastycznego lub muzycznego). W szkole średniej I stopnia lekcje prowadzą nauczyciele przedmiotu.

(e) Programy i treści nauczania

W szkołach podstawowych wszystkie przedmioty (określone w zarządzeniu ministra) są obowiązkowe i takie same dla wszystkich uczniów (z wyjątkiem etyki - rodzice decydują, czy dzieci mają uczęszczać na lekcje danej religii, czy też lekcje etyki). Od roku szkolnego 2000/01, oferta obejmuje wczesną naukę języków obcych, odpowiednio ukierunkowane wychowanie plastyczne i naukę kilku innych przedmiotów w rozszerzonym zakresie. Na poziomie podstawowym prowadzi się pozostałe przedmioty. Nauczyciele mogą wybierać metody nauczania i podręczniki z listy zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W szkołach średnich I stopnia wszyscy uczniowie uczą się 17 przedmiotów obowiązkowych, ale można na nie przeznaczyć różną liczbę lekcji. Kształcenie prowadzi się na ogół na jednym, podstawowym poziomie. Każda szkoła może jednak z własnej inicjatywy zaoferować uczniom bardziej intensywny program w dziedzinie języków obcych, wychowania plastycznego, wychowania muzycznego i wychowania fizycznego.

(f) Ocena, promocja i kwalifikacje

Uczniowie są oceniani przez nauczycieli w sposób ciągły, a wyniki oceny przekazuje się regularnie rodzicom. Uczniowie mający trudności w nauce mogą powtarzać klasę. Po zakończeniu nauki w szkole podstawowej uczniowie automatycznie przechodzą na kolejny poziom bez zdawania egzaminu końcowego, na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (pradinio issillavinimo pazymejimas). Świadectwo ukończenia kształcenia obowiązkowego (pagrindinio issillavinimo pazymejimas) uprawnia uczniów do rozpoczęcia nauki w szkole średniej II stopnia.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności