Kształcenie obowiązkowe w Europie

Państwo

Islandia

Flaga Islandii jest niebieskim prostokątem z dwoma nałożonymi na siebie krzyżami - białym i czerwonym
Państwo: Islandia
Ludność 2012 (mln): 0,3
Język urzędowy: islandzki
Domena internetowa: .is
Kod telefoniczny: +354
Kod kraju: IS
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,9
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 91,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 8,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 31,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 31,2
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 53,4

a) Etapy

Grunnskólar (szkoła podstawowa i średnia I stopnia)

Wiek: 6-16 lat

Kształcenie obowiązkowe jest prowadzone w ramach jednolitej struktury, co oznacza, że szkoła podstawowa i średnia I stopnia stanowią części tego samego szczebla edukacji, a kształcenie na tych poziomach odbywa się na ogół w tej samej placówce.

b) Kryteria przyjęć

Na poziomie tym nie obowiązują żadne specjalne warunki przyjęć, a dzieci przyjmuje się do szkoły w wieku 6 lat. Wskaźnik skolaryzacji wynosi 100%.

c) Dzienny/tygodniowy/roczny wymiar zajęć

Rok szkolny trwa dziewięć miesięcy, rozpoczyna się między 21 sierpnia a 1 września i kończy między 31 maja a 10 czerwca. Zgodnie z Ustawą o szkołach obowiązkowych minimalna liczba dni nauki w roku wynosi 170, ale w zawartym ostatnio porozumieniu w sprawie wynagrodzeń nauczycieli ustalono, że rok szkolny ma obejmować 180 dni nauki. Szkoły są czynne przez pięć dni w tygodniu, a uczniowie mają od 30 do 37 (40-minutowych) lekcji tygodniowo, przy czym ich liczba wzrasta wraz z wiekiem. Minimalny roczny wymiar zajęć wynosi 720 godzin dla 7-latków, 840 godzin dla 10-latków i 888 godzin w szkole średniej I stopnia.

d) Wielkość klas/podział uczniów na klasy

Ustawa o szkołach obowiązkowych z 1995 r. nie zawiera przepisów dotyczących maksymalnej liczby uczniów w klasie. Uczniów dzieli się na klasy I-X według wieku. Nie przeprowadza się selekcji ani nie tworzy grup na podstawie uzdolnień czy umiejętności, a uczniowie przechodzą automatycznie do kolejnych klas zgodnie z wiekiem. Klasy na poziomie szkoły podstawowej mają zwykle jednego nauczyciela do wszystkich przedmiotów, natomiast na poziomie średnim I stopnia uczą na ogół nauczyciele przedmiotu.

e) Programy i treści nauczania

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury nadzoruje sprawy związane z programem nauczania i publikuje „Ogólnokrajowe wytyczne dotyczące programu nauczania”. Przedmiotami podstawowymi są język islandzki i matematyka, a pozostałe przedmioty obowiązkowe obejmują: zajęcia artystyczne i prace ręczne, języki nowożytne, wiedzę o społeczeństwie i religię, wychowanie fizyczne, przedmioty przyrodnicze, informatykę, zajęcia z gospodarstwa domowego i zajęcia rozwijające inne potrzebne w życiu codziennym umiejętności. Nauczyciele samodzielnie dobierają metody kształcenia. Publikowaniem i rozpowszechnianiem materiałów dydaktycznych zajmuje się Krajowe Centrum Materiałów Edukacyjnych.

f) Ocena, promocja i kwalifikacje

Ogólnokrajowe wytyczne dotyczące programu nauczania” zawierają zalecenia w sprawie oceny, promocji i egzaminów. Na zakończenie dziesiątego i ostatniego roku kształcenia obowiązkowego uczniowie mogą przystępować do centralnie koordynowanych egzaminów. Egzaminy te przeprowadza się z następujących przedmiotów: język islandzki, matematyka, język angielski, język duński (lub, alternatywnie, norweski i szwedzki), przedmioty przyrodnicze i wiedza o społeczeństwie.

Obowiązkowe centralnie koordynowane egzaminy z języka islandzkiego i matematyki przeprowadza się również w klasach IV i VII.

Centralnie koordynowane egzaminy opracowuje, ocenia i przeprowadza Instytut Sprawdzianów Edukacyjnych. Uczniowie otrzymują świadectwo z uzyskanymi stopniami. Ocena w innych formach jest dokonywana przez nauczycieli i nie obowiązują w tym zakresie ujednolicone procedury.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności