Kształcenie obowiązkowe w Europie

Państwo

Cypr

Flaga Cypru - w centrum umieszczone są: figura przypominająca wyspę Cypr oraz 2 zielone gałązki oliwne
Państwo: Cypr
Ludność 2012 (mln): 1,1
Język urzędowy: grecki, turecki
Domena internetowa: .cy
Kod telefoniczny: +357
Kod kraju: CY
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 15,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 87,5
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 12,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,7
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 86,3

a) Etapy

Dimotiko Scholeio (szkoła podstawowa)

Wiek: 5 lat 8 miesięcy -11 lat 8 miesięcy

Gymnasio (ogólnokształcąca szkoła średnia I stopnia)

Wiek: 11 lat 8 miesięcy -15 lat

b) Kryteria przyjęć

Jedyne kryterium przyjęć stanowi wiek ucznia. Kształcenie w szkołach publicznych jest bezpłatne dla wszystkich uczniów. Podstawą przyjęcia do Gymnasia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

c) Dzienny/tygodniowy/roczny wymiar zajęć

Rok szkolny jest podzielony na trzy trymestry. W roku 2002/03 rok szkolny obejmował 180 dni w szkole podstawowej i 161 pełnych dni zajęć w szkole średniej I stopnia. Lekcje (na ogół 35 w tygodniu, trwające 40 minut w szkole podstawowej i 45 minut w szkole średniej I stopnia) są rozłożone na pięć dni w tygodniu. Roczny wymiar zajęć w szkole podstawowej wynosi średnio ok. 840 godzin.

d) Wielkość klas/podział uczniów na klasy

W roku 2002/03 na 1 nauczyciela przypadało 15,6 ucznia. Klasy liczyły średnio 22,1 ucznia w publicznej szkole podstawowej i 25,3 ucznia w publicznej szkole średniej I stopnia. Zgodnie z przepisami pierwsze klasy szkoły podstawowej mogą liczyć od 24 do 30 uczniów, a pozostałe - 32 uczniów, natomiast w klasach szkoły średniej I stopnia może być maksymalnie 30 uczniów. Klasy są mieszane i składają się z uczniów w tym samym wieku. W mniejszych szkołach podstawowych istnieje możliwość łączenia kilku klas w większe grupy. W szkole podstawowej wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem wychowania muzycznego, plastycznego i fizycznego w niektórych przypadkach) uczy na ogół jeden nauczyciel, a w szkole średniej I stopnia lekcje są prowadzone przez nauczycieli przedmiotu.

e) Programy i treści nauczania

Programy i plany nauczania dla szkół podstawowych zatwierdza Rada Ministrów zgodnie z propozycjami Ministerstwa Edukacji i Kultury. Program jest wspólny dla wszystkich szkół na tym samym poziomie, ale na poszczególne przedmioty przeznacza się inną liczbę godzin, zależnie od rodzaju szkoły (liczby nauczycieli).

f) Ocena, promocja i kwalifikacje

Nauczycieli zachęca się do przyjęcia usystematyzowanego podejścia do oceny umiejętności uczniów.

O sposobie oceny ucznia decydują w dużej mierze sami nauczyciele, którzy mają stosować takie zróżnicowane metody, jak sprawdziany pisemne, obserwacja, komunikacja z uczniem i samoocena ucznia.

Na zakończenie szóstej klasy uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (apolytirio), którego posiadanie jest warunkiem przyjęcia do gimnazjum (Gymnasio). Końcowe egzaminy wewnętrzne w Gymnasio (telikes exetaseis) są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Podstawę świadectwa wydawanego po ukończeniu kształcenia obowiązkowego stanowią wyniki ucznia z tych egzaminów oraz ocena ciągła.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności