Kształcenie obowiązkowe w Europie

Państwo

Bułgaria

Flaga Bułgarii jest podzielona na 3 poziome pasy: biały, zielony, czerwony
Państwo: Bułgaria
Ludność 2012 (mln): 7,3
Język urzędowy: bułgarski
Domena internetowa: .bg
Kod telefoniczny: +359
Kod kraju: BG
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 15,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 97,7
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 2,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 19,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 17,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 84,4

a) Etapy

Начално училище - Natchalno uchilishte (szkoła podstawowa)

Wiek: 6/7-9/10 lat

Прогимназия - Progimnazia (ogólnokształcąca szkoła średnia I stopnia)

Wiek: 10/11-14/15 lat

ПроФесионално  технически  училища - Profesionalno-technitcheski utchilichta (szkoły/klasy techniczne/zawodowe)

Wiek: 10/11-13/14 lat

Szkoły techniczne/zawodowe, Technika (różne rodzaje szkół średnich II stopnia)

Wiek: 14/15-17/18 lat

Kształcenie jest obowiązkowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 lub 7 lat (zgodnie z decyzją rodziców) do 16 lat i kończy się w szkole średniej II stopnia.

b) Kryteria przyjęć

Kształcenie obowiązkowe na poziomie obejmującym szkołę podstawową, tj. klasy I-IV, i szkołę średnią I stopnia, tj. klasy V-VIII, jest bezpłatne we wszystkich szkołach z wyjątkiem prywatnych. Dodatkowymi kryteriami przyjęć są odległość do szkoły i preferencje rodziców.

c) Dzienny/tygodniowy/roczny wymiar zajęć

Rok szkolny obejmuje 160 dni w szkołach podstawowych i 170 dni w szkołach średnich I stopnia. Zajęcia (minimum 22 lekcje trwające 35 minut na początku kształcenia w szkole podstawowej i 40-45 minut na innych poziomach) są prowadzone przez pięć dni w tygodniu. Minimalny roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 470 lub 528 godzin zegarowych w szkole podstawowej i od 765 do 867 w szkole średniej I stopnia.

d) Wielkość klas/podział uczniów na klasy

W roku szkolnym 1995/96 na 1 nauczyciela przypadało 14 uczniów w szkole podstawowej i średniej I stopnia i 13 uczniów w szkole średniej II stopnia. Klasy liczyły średnio 20-25 uczniów w szkole podstawowej i 19-20 uczniów w szkole średniej I stopnia. Zgodnie z przepisami minimalna liczba uczniów w klasie wynosi 17, a maksymalna - 26. Klasy są mieszane i składają się z uczniów w tym samym wieku. W szkole podstawowej daną klasę uczy jeden nauczyciel, natomiast w szkole średniej I stopnia lekcje prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

e) Programy i treści nauczania

W szkołach podstawowych (klasy I-IV) realizuje się jeden program nauczania, który jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Jednolity i obowiązkowy jest również program nauczania w szkołach średnich I stopnia (klasy V-VIII). Nauczyciele samodzielnie wybierają podręczniki i materiały dydaktyczne (z listy zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki).

f) Ocena, promocja i kwalifikacje

Wiedzę i umiejętności uczniów ocenia się przez cały rok szkolny (w formie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych i innych). Ocena jest przeprowadzana regularnie przez nauczyciela i we współpracy z organami administracji państwowej. Uczniowie nie powtarzają I klasy. Na zakończenie nauki w IV klasie uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (Svidetelstvo za natchalno obrazovanie) i automatycznie przechodzą do szkoły średniej I stopnia. Po ukończeniu VIII klasy z pozytywnymi ocenami (na tym etapie nie przeprowadza się egzaminu końcowego) otrzymują świadectwo ukończenia kształcenia elementarnego, które uprawnia do podjęcia nauki w szkole średniej II stopnia. Kształcenie w szkołach/klasach technicznych/zawodowych kończy się egzaminami zawodowymi (izpit po teoria i praktika na profesiata), prowadzącymi do świadectwa kwalifikacji zawodowych na niższym poziomie.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 04

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności