Edukacja przedszkolna w Europie

Państwo

Grecja

Grecka flaga jest podzielona na 9 ułożonych na przemian poziomych pasów: 5 niebieskich i 4 białe. W lewym górnym rogu umieszczony jest biały krzyż na niebieskim tle
Państwo: Grecja
Ludność 2012 (mln): 10,7
Język urzędowy: grecki
Domena internetowa: .gr
Kod telefoniczny: +30
Kod kraju: EL
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,7
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 93,9
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 6,1
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 18,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 19,2
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 83,4

Czterolatki mogą uczęszczać do publicznych lub prywatnych przedszkoli (nipiagogeia). Edukacja przedszkolna jest obowiązkowa dla wszystkich 5-latków, natomiast uczestnictwo czterolatków jest pozostawione do decyzji rodziców.

Edukacja w przedszkolach państwowych jest bezpłatna, natomiast przedszkola prywatne pobierają opłaty. Dzieci uczęszczają do przedszkoli położonych w pobliżu miejsca zamieszkania ich rodzin.

Przedszkola są uważane za część kształcenia na poziomie szkoły podstawowej. Pracują w oparciu o krajową podstawę programową dla edukacji przedszkolnej przygotowaną przez Instytut Polityki Edukacyjnej. Maksymalna liczba uczniów w jednej klasie to 25 osób. Rok szkolny trwa 9 miesięcy, a zajęcia w przedszkolu trwają od godziny 8.15 do 12.15, chyba że jest to tak zwane przedszkole opiekujące się dziećmi przez cały dzień (Oloimera nipiagogeia), do którego można przyprowadzać dzieci od 7.00 (wymagana jest obecność minimum 5 dzieci) i odbierać je nawet o 16.00. Przedszkola działają od 1 września do 21 czerwca.

Edukacja i opieka dla dzieci 4-letnich i młodszych jest organizowana przez placówki opieki nad dziećmi (paidikoi stathmoi) oraz placówki opieki nad niemowlętami (od 6 miesiąca życia) (vrefonipiakoi stathmoi) - placówki mogą być prowadzone przez władze lokalne (placówki publiczne) lub podmioty prywatne. Uczęszczanie do placówki nie jest obowiązkowe dla tej grupy wiekowej. W placówkach prowadzonych przez władze lokalne rodzice płacą niewielkie opłaty, a niektóre rodziny mogą być całkowicie z nich zwolnione. Placówki prywatne są pełnopłatne.

W roku szkolnym 2009/10 do przeszkoli publicznych uczęszczało 146 250 dzieci w wieku 4-5 lat, a do prywatnych - 11 656. 36.3% czterolatków uczęszczało do przedszkoli publicznych, a w przedszkolach prywatnych 21.7% dzieci było w wieku 4 lat.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności