Edukacja przedszkolna w Europie

Państwo

Dania

Duńska flaga jest czerwonym prostokątem z białym krzyżem
Państwo: Dania
Ludność 2012 (mln): 5,6
Język urzędowy: duński
Domena internetowa: .dk
Kod telefoniczny: +45
Kod kraju: DK
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 188,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 86,5
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 13,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 23,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 25,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 68,3

Vuggestue (żłobek dzienny)

0-3 lat

B0rnehave (przedszkole)

3-7 lat

Istnieją cztery różne rodzaje placówek przedszkolnych: żłobki dzienne (dla dzieci w wieku do 3 lat), przedszkola (3-7 lat) oraz zintegrowane placówki (Aldersintegrerede institutioner), do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 miesięcy do 14 lat. Edukacja przedszkolna jest nieobowiązkowa i nie jest częścią systemu edukacji (poza B0rnehaveklasse).

Żłobki, przedszkola, inne ośrodki opieki dziennej i klasy przedszkolne są finansowane przez władze lokalne z funduszy przyznawanych przez państwo. Rodzice wnoszą miesięczną opłatę za miejsce w ośrodku opieki dziennej, żłobku czy przedszkolu. Opłata ta jest wyliczana w oparciu o dochód w rodzinie dziecka.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności