Edukacja przedszkolna w Europie

Państwo

Słowacja

Flaga Słowacji jest podzielona na 3 poziome pasy: biały, niebieski i czerwony. Z lewej strony flagi znajduje się herb Słowacji
Państwo: Słowacja
Ludność 2012 (mln): 5,4
Język urzędowy: słowacki
Domena internetowa: .sk
Kod telefoniczny: +421
Kod kraju: SK
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,5
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 91,2
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 8,8
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 23,8
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,7
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 93,2

Edukacja przedszkolna, którą uznaje się za pierwszy szczebel systemu edukacji, obejmuje dzieci w wieku od 3 lat (a czasem nawet młodsze) do 6 lat. Uczęszczanie do placówki przedszkolnej nie jest obowiązkowe. W roku szkolnym 2009/10 wskaźnik skolaryzacji brutto (stosunek liczbowy wszystkich dzieci zapisanych do przedszkoli (materska śkola) niezależnie od wieku, włącznie z dziećmi w wieku poniżej 3 lat i powyżej 5 lat, do całej populacji w wieku 3-5 lat) wynosił 85,9%. Edukacja przedszkolna w placówkach publicznych jest bezpłatna, natomiast placówki prywatne pobierają opłaty.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności