Administracja i finansowanie edukacji w Europie

Państwo

Norwegia

Flaga Norwegii ma niebiesko-biały krzyż skandynawski umieszczony na czerwonym tle
Państwo: Norwegia
Ludność 2012 (mln): 5,0
Język urzędowy: norweski
Domena internetowa: .no .sj .bv
Kod telefoniczny: +47
Kod kraju: NO
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 18,2
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 95,6
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 4,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 25,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 26,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 71,1

Nadzór nad edukacją sprawuje się na trzech szczeblach. Ministerstwo Edukacji i Badań odpowiada całościowo za wszystkie poziomy edukacji, włącznie z edukacją przedszkolną (wczesna opieka i edukacja - dzieci w wieku 0-5 lat). Władze gminne zarządzają wszystkimi aspektami kształcenia obowiązkowego, władze okręgowe odpowiadają za szkolnictwo średnie II stopnia, a uczelniami zarządza bezpośrednio Ministerstwo Edukacji i Badań.

Głównym zadaniem gubernatorów wszystkich okręgów jest nadzór nad władzami lokalnymi w zakresie zgodności kształcenia oferowanego przez szkoły podstawowe średnie z ustawą o systemie edukacji. Gubernatorzy okręgów nadzorują również prowadzenie przedszkoli przez poszczególne gminy oraz zajmują się koordynacją poradnictwa i działań prorozwojowych na szczeblu lokalnym.

Dyrekcja ds. Edukacji i Szkoleń (agencja wykonawcza Ministerstwa Edukacji i Badań) odpowiada za przygotowanie programów nauczania, opracowanie systemu oceniania i systemu egzaminacyjnego, system nadzoru i kontroli, prowadzenie ogólnokrajowych statystyk i badań oraz rozwój szkolnictwa podstawowego i średniego. Od roku 2012 Dyrekcja odpowiadać będzie również za sektor wczesnej edukacji i opieki.

W roku szkolnym 2010/11 do placówek publicznych uczęszczało 97% ogółu uczniów w szkolnictwie podstawowym i średnim I stopnia oraz ok. 93% uczniów w szkolnictwie średnim II stopnia. Pozostali uczniowie uczęszczali do placówek prywatnych, przy czym koszty kształcenia w większości z nich są w 85% pokrywane przez państwo. W publicznym (tj. państwowym) szkolnictwie wyższym kształci się ok. 85% studentów.

Norweska Agencja ds. Zapewniania Jakości w Edukacji (NOKUT) jest samodzielnym organem rządowym powołanym w celu monitorowania i doskonalenia jakości szkolnictwa wyższego w Norwegii poprzez wdrażanie systemu ewaluacji i akredytacji systemów zapewniania jakości w poszczególnych uczelniach i w ramach rożnych programów studiów. Wewnętrzne systemy zapewniania jakości w uczelniach muszą odpowiadać ogólnokrajowym standardom i będą oceniane zewnętrznie przez NOKUT. Zewnętrzny system zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym obejmuje cały sektor i działa na szczeblu ogólnokrajowym.

VOX - Narodowe Centrum Uczenia się Przez Całe Życie działa jako agenda Ministerstwa Edukacji i Badań. Głównym celem działań Centrum jest wspieranie aktywnego udziału obywateli w życiu społecznym, zatrudnialności i zwiększania udziału dorosłych w edukacji dorosłych.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności