Struktura uczących się i język nauczania

Państwo

Hiszpania

Flaga Hiszpanii jest prostokątem podzielonym na 3 poziome pasy: czerwony, żółty, czerwony
Państwo: Hiszpania
Ludność 2012 (mln): 47,2
Język urzędowy: hiszpański
Domena internetowa: .es
Kod telefoniczny: +34
Kod kraju: ES
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,2
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 70,0
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 30,0
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 61,2

Całkowita populacja Hiszpanii w dniu 1 kwietnia 2010 roku wynosiła 46 030 109 osób, z których 33,36% było w wieku od 0 do 26 lat. Kształcenie obowiązkowe obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat, które mogą pozostać w szkole do 18 roku życia (lub 21 roku życia w przypadku uczniów objętych kształceniem specjalnym). Populacja objęta obowiązkiem szkolnym (od 6 do 16 lat) to 4 869 060 osób - 10,58% całkowitej populacji Hiszpanii. Liczba uczniów odbywających kształcenie przeduniwersyteckie w roku szkolnym 2009/10 wynosiła 7 632 961 osób, podczas gdy 1 362 173 studentów studiowało w szkołach wyższych.

Język hiszpański, znany także jako kastylijski, jest urzędowym językiem Państwa Hiszpańskiego. Poza kastylijskim istnieją inne języki urzędowe związane z sześcioma Wspólnotami Autonomicznymi. W tych Wspólnotach zarówno nauka kastylijskiego, jak i drugiego urzędowego języka jest obowiązkowa podczas edukacji szkolnej. Zakres stosowania drugiego urzędowego języka jako języka nauczania różni się w poszczególnych Wspólnotach zależnie od polityki językowej każdej z nich.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności