Serwis Style życia studentów

Kino i studenci

 

 Studenci chodzą do kina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie brzmiało: „Określ proszę, jak często chodzisz do kina”. N=1973.

 

Źródło: Student News. Cykliczne badania studentów StudentBus®. Listopad 2004.
Badanie zrealizowane przy pomocy ekspertów z Instytutu Socjologii UW.

 

Opis badania:

Próba

Wielkość próby: 1973 studentów.

 

Badanie StudentBus realizowane jest na reprezentatywnej próbie studentów studiów dziennych i wieczorowych uczelni państwowych w dziesięciu największych ośrodkach akademickich w Polsce.

 

Podstawową jednostką realizacji badania jest wydział.

Badanie StudentBus realizujemy na 40 losowo dobranych wydziałach. Na każdym spośród 40 wylosowanych wydziałów realizowanych jest 50 wywiadów – 35 wywiadów wśród studentów I-II roku i 15 wśród starszych studentów.

 

Metoda badania

Badania StudentBus realizujemy metodą wywiadów audytoryjnych.

 

Rozwiązanie takie jest optymalne przede wszystkim z uwagi

na mobilność studentów oraz fakt, iż badanie jest realizowane

w ich naturalnym środowisku.

 

Czas trwania wywiadu:        35 minut

 
Polityka Prywatności