Serwis Postawy konsumenckie studentów

Rozrywka

 

 

 

 

 

 

 

Średnie miesięczne wydatki studentów na rozrywkę wahają się od 21 do 100 zł. Na wydatki tej wysokości może sobie pozwolić ponad połowa studentów (56%). Stosunkowo niewiele, bo 15% osób wydaje na ten cel mniej pieniędzy. Więcej niż 100 zł miesięcznie wydaje na rozrywkę blisko jedna piąta studentów, z czego 5% wydaje powyżej 200 zł. Taką sumę pieniędzy są w stanie wygospodarować na ten cel tylko ci spośród studentów, których sytuacja materialna jest bardzo dobra.

 

Pytanie brzmiało: „Ile średnio biorąc wydajesz miesięcznie

na następujące kategorie produktów/usług”.

N=1973, na wykresach pominięto odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

Źródło: Student News. Cykliczne badania studentów StudentBus®. Listopad 2004. Badanie zrealizowane przy pomocy ekspertów z Instytutu Socjologii UW.

 

 
Polityka Prywatności