Ogólna znajomość języków przez studentów

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajomość języków przez studentów.

 

Jest ogólnie wiadomo, że najważniejszym językiem na świecie jest język angielski. Prawdę tę znają i wzięli sobie do serca również polscy studenci. Można już wyrazić opinię, że wszyscy studenci w Polsce znają choć trochę angielski, a ponad połowa z nich (55%) opanowała język angielski w stopniu co najmniej dobrym.

 

Wśród studentów drugim pod względem popularności językiem w Polsce jest język niemiecki - 13% studentów zna go co najmniej dobrze, a 35% co najmniej średnio. Tylko 25% z nich nie zna go w ogóle.

 

Na trzecim miejscu jest język rosyjski, którego 17% studentów zna w stopniu co najmniej średnim. Następne w kolejności są języki romańskie czyli francuski i hiszpański. Francuskim w stopniu co najmniej średnim włada 10%, a hiszpańskim 5% studentów.

 

Źródło: Student News na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Próba N=2014. Czerwiec 2004.

 


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności