Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach


Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Koło Naukowe "INTERPRETATORNIA" Dolnośląska Szkoła Wyższa

ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
Tel. +48 (071) 358 27 00, 358 27 01, 358 27 02 04

Antropologiczne Koło Naukowe  „INTERPRETATORNIA” - „Interpretatorzy” skupiają swoje zainteresowania wokół szeroko pojętej antropologii kulturowej, w szczególności antropologii wizualnej oraz antropologii miasta. Intencją przyświecającą działaniom koła jest popularyzowanie antropologii kulturowej i czynienie jej dyscypliną użyteczną nie tylko dla grona akademickiego, lecz także społecznie.

Formy działalności  Koła:
- udział w konferencjach naukowych,
- organizacja seminariów oraz warsztatów (fotograficznych, filmowych),
- organizacja pokazów i wystaw,
- terenowe badania etnograficzne.

Realizowane projekty:

„Antropologiczne inspiracje” – cykl seminariów organizowanych  we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Studiów nad Kulturą i Edukacją DSW. Spotkania poświęcone są dyskusji nad pracami i projektami naukowymi studentów oraz pracowników DSW, projektami opartymi na tradycji antropologicznych badań fenomenów kulturowych i społecznych. Cel spotkań to inspirowanie twórczości antropologicznej w wyniku konstruktywnej i aktywnej dyskusji nad wybranymi problemami. Warunkiem uczestnictwa w seminariach jest przygotowanie ustnej prezentacji opartej o własną „pracę w toku”, dostarczenie powiązanych z nią tekstów teoretycznych i aktywny udział w dyskusji.

„Miasto – inwersja percepcji” – projekt służący zebraniu, opracowaniu oraz interpretacji materiału fotograficznego dotyczącego „sztuki ulicznej” – „naściennego” dialogu prowadzonego w przestrzeni miejskiej przez anonimowych twórców. Rezultatem prowadzonego przez nas etnograficznego research’u ma stać się wystawa, prezentująca zebrany przez „Interpretatorów” materiał, oraz publikacja katalogu wystawy i artykułów opartych na doświadczeniach zebranych podczas badań terenowych.


 
Polityka Prywatności