Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Koło Naukowe Instytutu Stosunków Międzynarodowych "ParadygmaT" - Dolnośląska Szkoła Wyższa

ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
Tel. +48 (071) 358 27 00, 358 27 01, 358 27 02 04

Studenci zainteresowani szeroko rozumianą problematyką międzynarodową organizują w ramach tego Koła spotkania dyskusyjne i konferencje. Sfera działania obejmuje również rozwijanie i propagowanie wszechstronnych stosunków między różnymi organizacjami społecznymi, grupami odmiennymi kulturowo, etnicznie i narodowo. Koło organizuje wyjazdowe kursy, szkolenia i warsztaty, jak również inicjuje wymianę międzynarodową. Koło rozpoczęło swoją działalność w 2002 r.


 
Polityka Prywatności