Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Koło Naukowe Instytutu Pedagogiki Specjalnej "Resocjalizacja" - Dolnośląska Szkoła Wyższa

ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
Tel. +48 (071) 358 27 00, 358 27 01, 358 27 02 04

Koło Naukowe "Resocjalizacja" działa od roku przy Instytucie Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Obecnie skupia 60 studentów zainteresowanych problematyką resocjalizacji w Polsce i na świecie. Koło skupia się na sferze praktycznej resocjalizacji, wynikiem, czego jest stworzenie ośrodka praktyk w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 przy ul. Kieleckiej we Wrocławiu. Członkowie Koła naukowego "Resocjalizacja" wydają również biuletyn, a także zajmują się organizowaniem obozów naukowych.

 
Polityka Prywatności