Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Koło Naukowe Filozofów Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (42) 635 40 00
fax: (42) 678 39 58

Koło Naukowe Filozofów jest studencką grupą dyskusyjną stowarzyszoną przy Instytucie Filozofii UŁ. Grupa została powołana do życia w 1999 r., przez dwa lata funkcjonowała pod nazwą “Laboratorium Filozoficzne”. Obecnie organizujemy dyskusje otwarte na interesujące nas tematy, wydajemy czasopismo Hybris, organizujemy projekcje filmowe oraz wyjazdy grupowe i indywidualne na konferencje naukowe. W roku akademickim 2001/2002 zrealizowaliśmy indywidualne projekty. W przeszłości czytaliśmy wspólnie większe teksty filozoficzne (Badania dotyczące rozumu ludzkiego) Hume'a oraz fragmenty dzieła A. Schopenhauera (Świat jako wola i przedstawienie). W sesjach Koła biorą udział przede wszystkim studenci filozofii.

 
Polityka Prywatności